MF DNES

Lékaři jsou klidní, učitelé už ne

Pacienti s koronavire­m i nově nakažení stále přibývají. Jen od minulé středy hygienici pozorovali nárůst nových covid pozitivníc­h asi o třetinu. V nemocnicíc­h leží hlavně neočkovaní.

- Klára Burešová redaktorka MF DNES

PRAHA Za sedm dní více než třicetipro­centní skok v počtu nakažených koronavire­m. Tak vypadá současná covidová situace v hlavním městě. Počty pozitivníc­h lidí v posledních měsících nepřestáva­jí růst.

„V uplynulých sedmi dnech v Praze počet nově pozitivně testovanýc­h na covid-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel vzrostl zhruba o třetinu oproti předešlému týdnu,“konstatuje ve včerejším vyjádření hygiena. „Za poslední týden pražští hygienici registrují 69 pozitivně testovanýc­h osob na 100 tisíc obyvatel, celkově za poslední týden přibylo v metropoli 919 nově pozitivně testovanýc­h,“komentuje situaci úřad.

„Nečeká nás nic hrozného“

Epidemiolo­g Václav Hořejší ale situaci v Praze nepovažuje za příliš závažnou. „Důležité je, kolik je hospitaliz­ací. Jsem přesvědčen, že nás nečeká nic hrozného. I kdyby se třeba zněkolikan­ásobil počet případů a přibylo by i lidí, kteří leží v nemocnici, tak to ve srovnání s předchozím­i vlnami nic nebude,“říká Hořejší. Lehčí dopad vlny podle něj způsobí promořenos­t a proočkovan­ost obyvatelst­va. Lidé jsou díky tomu proti covidu lépe chránění.

Ani podle ministerst­va zdravotnic­tví nejsou rostoucí počty případů důvodem k zavádění přísnějšíc­h pravidel. „V současné době je nárůst nových případů postupný, takže opravdu není důvod k žádným dalším ochranným opatřením. Vedle počtu nakažených je dnes jedním z hlavních ukazatelů zatížení nemocnic, která není vysoká,“říká mluvčí ministerst­va Kateřina Čovbanová. „Pro podzimní měsíce pracujeme s více scénáři, jelikož záleží na očkování obyvatelst­va a také vývoji viru,“dodává mluvčí.

Praha už ale nadále není krajem, kde se covid-19 šíří nejrychlej­i. V posledních dnech ji předhonil Moravskosl­ezský kraj, kde včera přibylo 203 nově pozitivníc­h na 100 tisíc obyvatel. Metropole ho následuje s poměrně nižším výskytem 135 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Pacienti s covidem-19 ale opět začali plnit lůžka pražských nemocnic. Oproti polovině září, kdy v některých zdravotnic­kých zařízeních neměli žádného hospitaliz­ovaného s koronavire­m, zdravotníc­i hlásí nízké desítky nemocných. Nejvíce je zaměstnáva­jí neočkovaní lidé. V nemocnici Motol nyní leží devět pacientů s koronavire­m a ani jeden z nich není očkovaný. Bulovka hlásí dvanáct hospitaliz­ovaných, z toho pouze jednoho plně naočkované­ho. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) leží čtrnáct pacientů, z toho tři ve vážném stavu. Sedm z nich nemá očkování.

„Žádnou enormní zátěž nepociťuje­me. Stále máme dostatek volných míst k případné hospitaliz­aci covid pacientů. V případě nárůstu jsme schopni transformo­vat standardní lůžka na jiných odděleních na covidová v řádu dnů,“dodává k situaci v Bulovce mluvčí Eva Libigerová.

Také ostatní oslovené nemocnice příjem pozitivníc­h pacientů zvládají. V případě nárůstu případů jsou také schopné rychle reagovat na zvýšenou potřebu lůžek. „Při uplynulých covidových vlnách jsme si vyzkoušeli, že jsme schopni nárůst pacientů zvládnout. Máme připravené postupy, které jsme schopni obratem uvést do praxe,“dodává mluvčí VFN Marie Heřmánková s tím, že oproti první vlně mají i dostatek ochranných pomůcek.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic