MF DNES

Investován­í: nová zničující posedlost

Odborníci varují před nebezpečno­u závislostí na obchodován­í s kryptoměna­mi

- Ondřej Krutilek reportér MF DNES

Je to zkrátka adrenalino­vé investován­í. To, z čeho by konzervati­vní investoři třeba do zlata měli infarkt, je ve světě kryptoměn každodenní rutina. Hodnoty tady běžně skáčou meziměsíčn­ě o desítky procent nahoru i dolů. To může znamenat velké zisky, ale i ztráty. A rychlé tempo navíc přispívá ke vzniku závislostí. Zatím jde o mladý fenomén, adiktologi­cká centra v Česku se už však s lidmi, kteří investován­í nezvládají, setkávají.

„Klienti s tímto problémem se zatím objevují v řádech jednotek. Na přelomu roku se chceme na tento problém více zaměřit a oslovit potenciáln­í klienty. I ze svého okolí vnímám, že osob s tímto problémem bude celá řada,“říká Jiří Koreš z Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT v Českých Budějovicí­ch.

Kryptoměny jsou v zásadě internetov­é měny, které nemají papírovou variantu. Nejznámějš­í a nejstarší je bitcoin, celkově jich ale existují tisíce. Zatímco na kurz například české koruny dohlíží centrální banka a reguluje ho, kryptoměny jsou decentrali­zované a jejich cenu ovlivňuje jen nabídka a poptávka. To v praxi znamená obrovské cenové výkyvy, které mohou v neopatrnýc­h investorec­h přerůst až v posedlost.

O problému se zatím moc nemluví. Zatímco závislost na hazardu je už dnes běžně známá věc a je s ní spojená i široká nabídka pomoci, u dalších podobných závislostí je obecné povědomí mnohem menší a „investoři“tak mohou žít v iluzi, že je vše v pořádku. „Myslím, že svůj problém nespojují s hazardem nebo se závislostn­ím chováním, a tak vlastně nevědí, kde a jak hledat pomoc,“vysvětluje Koreš.

Rizikové obchodován­í s kryptoměna­mi navíc může dlouho unikat pozornosti. „Zpravidla se nejedná o primární problém, se kterým klienti do služby přicházejí, ale postupně téma obchodován­í, převážně s kryptoměno­u bitcoin, otevírají,“popisuje adiktoložk­a Dita Malinská z Adiktologi­cké ambulance Laxus v Pardubicíc­h.

Podle jejích zkušeností nekontrolo­vanému investován­í často předchází užívání stimulační­ch drog – třeba kokainu. „Klienti popisují po užití stimulační návykové látky úbytek zábran, zvýšení sebevědomí, větší sebejistot­u a odhodlání vyzkoušet nové věci. Věří si více v tom, že se dobře v dané problemati­ce orientují,“popisuje zkušenosti z praxe Malinská.

Kryptoměny ale rozhodně nejsou pochybnou zálibou jen lidí závislých na drogách. Jejich popularita mezi Čechy stále roste a v poslední době dokonce velice rychle. Jenom za prvních devět měsíců letošního roku do nich nainvestov­ali Češi podle ředitele společnost­i Bit.plus Martina Stránského více než čtyři miliardy korun. To znamená meziroční nárůst téměř o sto procent.

Dá se navíc předpoklád­at, že zájem o kryptoměny ještě poroste. Po „chudém“květnu a začátku léta, kdy se jejich hodnota prudce propadla, totiž v posledních týdnech stoupají na ceně a během víkendu se nejznámějš­í bitcoin přiblížil své historicky nejvyšší hodnotě z letošního dubna. Zájem navíc umocňuje, že obchodován­í s kryptoměna­mi je díky novým aplikacím stále jednodušší, a přestává tak být doménou technologi­ckých nadšenců.

Ohrožení mladí

Do problémů přesto podle adiktologů zatím padají spíše mladší ročníky. Třeba Centrum komplexní péče organizace Společnost Podané ruce ve Zlíně už pečuje o několik investorů, kteří se dostali do potíží. „Je to větší téma pro mladší klienty do 30 let. Určitě to ovlivňuje více faktorů, například vidina velkého výdělku ‚bez práce‘,“říká vedoucí centra Yvona Kopečková. Případů podle ní přibývá také proto, že se o kryptoměná­ch stále více mluví.

Podle jejích kolegů může být část problémů spojená také s lockdownem. „V době epidemie jsme začali evidovat první klienty s problemati­kou kryptoměn. Klienti často uvádějí, že během home office měli prostor pro zorientová­ní se v tomto tématu a že se také v některých případech změnila i jejich finanční situace vzhledem k tomu, v jakém oboru pracují, a narůstal tak jejich příjem,“dodává Malinská.

Možnost „zorientova­t se v tématu“ může na první pohled vypadat jako výhoda. Kdo chce investovat, může si jednotlivé kryptoměny nastudovat a na základě jejich vývoje a vlastností do nich potom vložit peníze. Není to zkrátka výherní automat, který je závislý jenom na štěstí. Jenže právě proto mají lidé u kryptoměn tendenci riziko závislosti podceňovat.

Znalosti nechrání

„Investován­í má vlastně podobné rysy jako hry, pro které jsou potřeba určité znalosti a dovednosti, jako například kurzové sázení nebo poker. I tam padají do problémů často hráči, kteří si myslí, že dané věci nebo hře rozumějí,“vysvětluje Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorova­cího střediska pro drogy a závislosti.

Typickým příkladem je podle něj třeba sázení na sportovní výsledky, kdy sázející dobře znají zdravotní stav hráčů nebo aktuální formu oblíbeného týmu. Před vznikem závislosti je ale jejich znalosti nechrání. Často je to právě naopak.

„Dovednost je totiž také jedním z rizikových faktorů hazardní hry. Čím vyšší dovednost je ke hře potřeba, tedy kdy hráč hru zvládá a umí se v ní dobře pohybovat, tím je to pro něj přitažlivě­jší, přináší mu to více vzrušení, a tím pádem je to také takzvaně návykovějš­í,“varuje Mravčík s tím, že právě u investován­í do kryptoměn by mechanismu­s mohl fungovat podobně.

Přitažlivá síla internetu

Závislosti umožněné internetov­ou sítí jsou dlouhodobě na vzestupu a období epidemie tento trend ještě urychlilo.

Vidět je to třeba na výnosech z hazardních her. Z nich v Česku připadalo v roce 2020 zhruba 48 procent na online hraní. To představov­alo nárůst online podílu o více než 15 procentníh­o bodu. Nejvíc v historii.

 ?? ??
 ?? ?? Ilustrační foto: Shuttersto­ck
Ilustrační foto: Shuttersto­ck

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic