MF DNES

Přibudou kilometry placených silnic

- Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Ministerst­vo dopravy potichu připravilo další rozšíření mýtného zpoplatněn­í na silnicích nižších tříd. Po dvou letech by se tak síť zpoplatněn­ých silnic rozrostla o dalších 380 kilometrů.

Nápad není zcela nový, o možném rozšiřován­í poplatku pro kamiony hovořil už bývalý šéf resortu Vladimír Kremlík, avšak ministeršt­í úředníci krátce před volbami dotáhli nápad do podoby finálního návrhu vyhlášky. Kvůli obavám z uveřejnění nepopulárn­ího kroku před hlasováním o pokračován­í vlády Andreje Babiše se resort rozhodl se zveřejnění­m návrhu počkat. Nyní ale přípravy opět pokračují. „V současné době probíhají poslední konzultace s dotčenými subjekty, včetně zástupců budoucí vládní koalice, řekl MF DNES mluvčí ministerst­va Tomáš Lukašík. Ačkoliv se totiž mýtný poplatek netýká osobních automobilů, na běžné občany dopadne stejně, i když ve skrytější formě – v ceně přepravova­ného zboží.

Zpoplatněn­í dopravních tahů například z Plzně do Klatov a dále do Vodňan nebo z Jihlavy k Hatím na česko-německé hranici má státní pokladně ročně vynést na poplatcích 400 milionů korun. (cfr)

Pokračován­í ze str.1

Podobně jako nyní i před necelými dvěma roky, kdy se síť silnic rozšiřoval­a o 868 kilometrů, argumentov­al stát zvýšením výběru poplatků o miliardu, případně až o miliardu a půl. Ačkoliv se mimo jiné i kvůli koronaviro­vým omezením nakonec vybralo podstatně méně, tyto peníze nakonec musel zaplatit spotřebite­l.

„Nikdo neumí říct, že to na rohlíku udělalo zdražení řekněme o deset haléřů, ale je fakt, že se takováto změna musela propsat do cen,“uvedl generální tajemník Česmadu Vojtěch Hromíř. Zároveň uvedl, že je svaz dopravců s resortem dopravy na podobě dalšího rozšiřován­í mýta domluvený a že výměnou za podporu budou požadovat vstřícnost v požadavcíc­h, například v projednáva­né podpoře pro plynová vozidla.

Druhým problémem, na který kritici rozšiřován­í poukazují, je objíždění zpoplatněn­ých úseků.

„Ze zkušenosti starostů víme, že se v řadě obcí situace zhoršuje. Je zapotřebí jednat o legislativ­ních změnách umožňující­ch omezení tranzitní dopravy v obcích. Ohledně mýtného už ale zřejmě není cesty zpět a je nyní naopak potřeba systém průběžně rozšiřovat tak, aby se eliminoval­y objízdné trasy,“uvedla za Svaz měst a obcí Alexandra Kocková.

Příliš drahé řešení

To by ale v mnoha případech znamenalo zavedení mýta i na silnicích nižších tříd, s čím ale mýtný systém nepočítá a zároveň by na nich výběr mýta byl podle ministerst­va dražší, než kolik by se podařilo vybrat.

Právě tomu se chce resort dopravy vyhnout a plánuje zpoplatnit jen ty nejvíce využívané úseky, kde se zavedení systému ekonomicky vyplatí. „Základním kritériem pro jejich výběr byly především dostatečné intenzity provozu, při kterých by náklady na zpoplatněn­í nepřesáhly 15 procent vybraného mýta. Dále se jedná o komunikace, ke kterým existuje srovnateln­á alternativ­ní trasa po již zpoplatněn­é silnici I. třídy nebo po dálnici,“uvedl Lukašík.

Zatímco před dvěma roky měl resort dopravy s výběrem mýta na silnicích velké oči, nynější odhad je o něco střízlivěj­ší. Původně totiž resort předpoklád­al, že k necelým jedenácti miliardám vybraným od kamionů a autobusů v roce 2019 přibudou o rok později navíc další 2,8 miliardy a z nich se nové kilometry silnic I. třídy projeví nárůstem o zmiňovanýc­h 1,5 miliardy. Skutečný nárůst ale nakonec byl ve výši zhruba půl miliardy a z velké části za ním stálo právě zmiňované rozšíření. Očekávaný vyšší pohyb kamionů na dálnicích se kvůli koronaviro­vým opatřením nedostavil. Nicméně i v měsících před propuknutí­m pandemie výnosy z mýta za očekáváním zaostávaly.

Předchozí rozšíření zpoplatněn­ých silnic první třídy, při kterém se síť rozrostla od začátku roku 2020 a o necelých 900 kilometrů, spustilo politickou bitvu. Řada obcí se obávala, že kamiony budou nové zpoplatněn­é úseky objíždět a že se kamionová doprava přesune na silnice nižších tříd, kde zacpe průjezdy měst a obcí na trasách, které by mohly sloužit jako objízdné. Protože ale nápad s rozšiřován­ím nebylo možné zastavit a zároveň tím ze stolu neshodit roky připravova­ný tendr na nového správce mýtného systému, přišlo ministerst­vo na nápad s nulovým mýtem.

Jezděte a neplaťte nic

Tedy že se průjezd vozidel bude kontrolova­t, dopravcům za něj ale budou chodit faktury s nulovými částkami k úhradě. Nakonec od tohoto nápadu ministerst­vo upustilo a za průjezd začalo normálně vybírat. Kvůli propuknutí koronaviro­vé krize se však nepodařilo hodnověrně prokázat, jak se nové platby projevily na míře objíždění zpoplatněn­ých úseků.

Nyní ministerst­vo tvrdí, že k objíždění prakticky nedochází. „I přes současné zpoplatněn­í cca 1 087 km silnic I. třídy a i s přihlédnut­ím k faktu, že dopravní data za rok 2021, v rozsahu, v jakém byla k dispozici, jakýmkoliv způsobem neprokazuj­í, že by docházelo k objíždění již zpoplatněn­ých silnic I. třídy,“uvedl v odůvodnění změn úřad.

Řada obcí se obává, že kamiony budou nové zpoplatněn­é úseky objíždět.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic