MF DNES

Plzeň chystá zákaz pití alkoholu na několika místech

-

Plzeň připravuje vyhlášku, která zakáže ve vybraných lokalitách města pití alkoholu na veřejných prostranst­vích. Předpis by se zřejmě týkal okolí hlavního nádraží, Americké třídy nebo sadového okruhu kolem historické­ho jádra města. Radnice tak chce přispět k řešení dlouhodobě­jších problémů s bezpečnost­í a pořádkem na některých místech, kde se často zdržují lidé, kteří svým chováním obtěžují okolí. (ned)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic