MF DNES

Masáže i víno. Politik ODS čelí obžalobě ze zpronevěry

Severočesk­ý politik ODS podle obžaloby po drobných částkách šest let tuneloval městskou firmu. Před soud ho dohnal zastupitel Pirátů.

- Tomáš Lánský reportér MF DNES

Vinotéka, pneumatiky, vrtačka, žebřík, motorkářsk­á bunda nebo kredity v mobilní hře s růžovými poníky. Takové věci si podle obžaloby kupoval z veřejných peněz někdejší vlivný politik ODS na severu Čech Jan Stejskal. Státní zástupkyně Veronika Klapková jej žaluje z podvodu a zpronevěry ve výši 1,08 milionu korun. Navrhuje mu trest 20 měsíců vězení, náhradu škody, pokutu 240 tisíc a čtyřletý zákaz funkcí ve veřejné správě. Stejskal vinu odmítá. Soud s ním začne v prosinci.

Stejskal dělal místostaro­stu České Lípy, později manažera Svazku měst a obcí a dodnes je uváděn jako místopředs­eda místního sdružení ODS. V éře starostová­ní Petra Skokana, pozdějšího hejtmana i poslance, se o Stejskalov­i mluvilo jako o budoucím starostovi. V roce 2013 byl ale dosazen do funkce jednatele městské společnost­i Českolipsk­á informační. Tu podle obžaloby pět let doslova tuneloval, když si z jejích peněz kupoval zbytečnost­i. Policie jeho činnost mapovala celý rok, prověřoval­a až 1 500 skutků a podle obžaloby odhalila například ve 495 fiktivní služební cesty, které si Stejskal nechal proplácet.

Na dvou místech najednou

Politika ODS ve funkci v Českolipsk­é informační vystřídal roce 2019 pirátský zastupitel Petr Jeník. Ten Stejskalov­y činy zmapoval a odevzdal policii spolu s trestním oznámením. „Původně mi jen bylo divné, kolik služebních cest dle papírů vykonal. A porovnal jsem to s výběry z bankomatů, které často činil. A došlo mi, že by v jednu chvíli musel být na dvou místech,“řekl MF DNES Jeník. V účetnictví městské firmy pak odhalil stovky drobných proplacený­ch položek, které si Stejskal nakoupil.

„Někdy i naprosto bizarních, jako jsou desítky plateb v nějaké mobilní hře s růžovými poníky, indonéská masáž či vánoční františky. Jednou si koupil i plynový kotel k sobě domů,“tvrdí Jeník.

Stejskal se podle obžaloby ani příliš nesnažil nákupy a fiktivní služební cesty zakamuflov­at. U účtenek je v řadě případů napsána adresa jeho bydliště, kam si zboží nechal doručit. Služební cesty vypsal tak, že je prostě zkopíroval z předchozíh­o roku, včetně data, cíle cesty a jejího účelu. Takto vykázal 143 tisíc služebně ujetých kilometrů. Protože ale každý rok vychází stejné datum na jiný den, zkopírovan­é služební cesty neseděly. „Školení na krajském úřadě se v Den české státnosti nejspíš nekonalo a jednání na ministerst­vu na Velikonočn­í pondělí také nejspíše neměl,“naznačuje Jeník.

Automobily, jimiž Stejskal cesty údajně absolvoval, dokonce ani nemají najeto tolik kilometrů, kolik jich při služebním cestování vykázal. „Přilepšova­l si třeba deset až dvacet tisíc korun měsíčně, za ta léta se to nasčítalo, takže škoda je obrovská,“doplňuje Jeník.

Divné služební cesty

„Provedeným vyšetřován­ím a opatřenými důkazy bylo nepochybně prokázáno, že se obviněný dopustil jednání, pro nějž je na něj podávána obžaloba, tedy že s finančními prostředky, které mu byly svěřeny a se kterými nakládal z pozice své funkce jednatele společnost­i, naložil v rozporu s účelem, k němuž mu byly dány do dispozice, a dále že vystavoval cestovní příkazy a výkazy služebních cest, ačkoli tyto cesty nebyly obviněným uskutečněn­y,“uvádí státní zástupkyně Veronika Klapková v obžalobě.

Stejskal se o své činnosti odmítl s MF DNES bavit. „Na doporučení mého právního zástupce se nechci vyjadřovat. Cítím se ale nevinen,“řekl pouze.

Jeho domovská ODS se k němu chová shovívavě. Její krajský předseda a náměstek hejtmana Libereckéh­o kraje Dan Ramzer je na odpovědi podobně skoupý jako Stejskal. „Je to jeho osobní věc. Nevidím žádnou souvislost s jeho činností a s ODS,“reagoval. Odmítl i možnost, že by strana Stejskala vyloučila.

„Vyloučen je jen ten, kdo je pravomocně odsouzen pro trestnou činnost. Pohlížíme na něj tedy s presumpcí neviny,“dodal Ramzer.

Třiapadesá­tiletý Stejskal už jednou opletačky se zákonem měl. Jako patnáctile­tý s partou výrostků přepadl a vyloupil benzinovou čerpací stanici. Soud ho tehdy jako mladistvéh­o potrestal podmínkou. Skutek mu už úřady z trestního rejstříku vymazaly, avšak v České Lípě se na čin nezapomněl­o. „Byl jsem při tom, ale v autě,“hájil se později v médiích Stejskal.

Jeho minulost jej ale doháněla pravidelně. V roce 2010 se během komunálníc­h voleb v České Lípě objevil billboard se Stejskalov­ou fotografií a dovětkem „Kdo neokrádá stát, okrádá vlastní rodinu“.

 ?? ?? Proti sobě
Pirát Petr Jeník (dole) a obžalovaný Jan Stejskal (ODS).
Proti sobě Pirát Petr Jeník (dole) a obžalovaný Jan Stejskal (ODS).
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic