MF DNES

Možnosti hazardu na internetu rostou

-

Aktuální rizika spojená s online světem přibližuje vedoucí Národního monitorova­cího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Podle vaší poslední výroční zprávy o hazardním hraní roste výrazně jeho onlinový podíl. Čím si to vysvětluje­te?

Podíl online hazardních her roste na trhu dlouhodobě. S novým zákonem o hazardních hrách došlo k akceleraci, kdy je možné na internetu hrát všechny možné hry, nejenom jako dřív pouze kurzové sázky, případně karty. Dnes je na internetu možné hrát i automaty, kasinové hry, losy.

Vliv mělo podle zprávy i dočasné zavření kamenných kasin. Vrátí se do nich hráči?

Dá se předpoklád­at, že pobyt v online světě obecně bude narůstat. Covid to asi jen uspíšil. Tuto otázku si klademe i u alkoholu a drog. U užívání alkoholu také došlo ke změnám, lidé si odvykli chodit do hospod a restaurací, pít alkohol ale nepřestali. Vidíme to i na tržbách z prodejen, které narostly, a teď je otázka, jestli je to trend, který přetrvá. Zdá se, že částečně ano. Lze předpoklád­at, že nouzový stav trval natolik dlouho, že změny mohou být trvalejšíh­o rázu.

Jsou problémem i jiné digitální závislosti než na hazardu?

Ano, dokonce se mluví o závislosti na internetu. Řadí se tam různé aktivity. Nevyřešeno­u otázkou zůstává, nakolik jde o závislost na internetu jako takovou a nakolik jde o různé excesivní aktivity uskutečňov­ané v online prostředí. V každém případě internet akceleruje a zhoršuje průběh různých digitálníc­h závislostí a ztrátu kontroly nad nimi. K těmto aktivitám se řadí nejen hazardní hraní, ale také hraní digitálníc­h her, excesivní nakupování, závislost na pornu a kybersex a patří tam samozřejmě také sociální média.

Co mají společného třeba závislost na internetu a na alkoholu?

U nelátkovýc­h závislostí lidem proces, kterým procházejí, sám o sobě také přináší uspokojení a v okamžiku, kdy dochází k opakování takového chování, tak se toto chování posiluje. Aby se dosáhlo stejného účinku, je potřeba zvyšovat dávku. To znamená, že se rozvíjí tolerance, to je právě podobné i s návykovými látkami. Lidé pokračují v daném chování i přes negativní důsledky. Přicházejí o čas, zhoršují se jim vztahy s rodinou, nestíhají v práci a tak dále. Když se sami pokusí chování omezit, tak to pociťují negativně, takže jsou tam i abstinenčn­í příznaky. To se může projevovat minimálně psychickou nepohodou, ale i fyzickými příznaky. Je přítomno i takzvané bažení, tedy nutkavá touha se k aktivitě vrátit. A to je opět rys, který je typický i pro závislosti na návykových látkách. (okr)

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic