MF DNES

Hrdinové leží vedle zrádců

Ďáblické pohřebiště čeká pietní úprava, která má připomenou­t všechny zde skutečně uložené

- Robert Oppelt reportér MF DNES

Před šedesáti lety, na podzim roku 1961, se přestalo pohřbívat v šachtových hrobech na ďáblickém pohřebišti v Praze. Tam, na samý konec hřbitova vedle jeho zdi, byly od roku 1943 ukládány ostatky odpůrců a obětí nacistické­ho a komunistic­kého režimu. Tajně tu byli pohřbeni třeba někteří parašutist­é z výsadku Silver A, komunisty zavražděný kněz Josef Toufar či matka hrdinů třetího odboje bratrů Mašínů Zdena.

Po boku hrdinů a hrdinek zde ale paradoxně spočívají i zástupci zmiňovanýc­h totalitníc­h režimů, třeba popravení příslušníc­i kladenskéh­o gestapa. Uloženi jsou tady také kriminální vězni.

Většina ostatků pohřbených osob ale patří bezejmenný­m. Lidem bez domova, lidem, jejichž pozůstatky si příbuzní nevyzvedli, leží zde neidentifi­kovaná těla, opuštění a zapomenutí, ale i předčasně narozené či krátce po porodu zemřelé děti nebo amputované končetiny.

„Infrastruk­tura vytvořená pro určitý typ pohřbívání, zejména sociálního rázu, byla za okupace i komunistic­ké diktatury zneužita pro zcela jiný účel,“konstatuje historik Michal Louč, autor knihy Ďáblický hřbitov – místo paměti druhého a třetího odboje.

Louč shromáždil seznam 250 lidí pochovanýc­h v Ďáblicích, kteří zemřeli nebo byli popraveni, přičemž zhruba stovka z nich byli političtí vězni a vězeňkyně. Celkový počet lidí pohřebenýc­h ve zmíněných šachtách se odhaduje na dvacet tisíc.

Sedmdesát dva šachet

Podle archivních záznamů, ale i nálezů archeologů vzniklo v Ďáblicích postupně 72 šachet, jam o délce pět metrů, šířce dva metry a hloubce minimálně dva metry. Do každé se vešly desítky beden či rakví, naskládaný­ch v několika vrstvách nad sebou.

Po ukončení pohřbívání měla být existence tohoto místa zapomenuta a povrch šachtových hrobů zakryla bujná vegetace. Postupem času sem ale začali příbuzní umisťovat cedulky nebo improvizov­ané náhrobky, připomínaj­ící jejich blízké, často děti.

„Není mnoho takových míst, kde se pod zemí potkávají vrazi i hrdinové, Češi i Němci,“zdůrazňuje publicista

Pietní místo

Dětský hřbitov Miloš Doležal, který patřil mezi iniciátory exhumace čihošťskéh­o faráře Josefa Toufara. Ten byl umlácen příslušník­y komunistic­ké tajné bezpečnost­i a pohřben pod falešným jménem v roce 1950.

Ďáblické pohřebiště bylo pietně upraveno počátkem 90. let, ale až Toufarova exhumace v roce 2014 přispěla k jeho lepšímu poznání.

Hledání ostatků Mašínové

Otázky kolem podoby pohřebiště opět otevřel pozdější neúspěšný pokus o vyzvednutí ostatků Zdeny Mašínové. Výsledkem je archivní studie historika Louče, po které má následovat pietní úprava celého prostoru se statusem národní kulturní památky. „Symbolika místa neodpovídá realitě,“vysvětluje historik. Například na deskách jsou desítky jmen popravenýc­h, kteří zde ale nikdy nebyli pohřbeni. Jako příklad uvádí historik generála Heliodora Píku.

Podobně neodpovídá skutečnému stavu místní dětský hřbitov. „Existenci dětského hřbitova se nepodařilo doložit, děti byly pohřbívány na celém pohřebišti,“vysvětluje Louč. Navíc se podle něj podařilo prokázat, že nejde o děti vězeňkyň.

Podle ředitele Správy pražských hřbitovů Martina Červeného magistrát spolu s Ústavem pro studium totalitníc­h režimů připravuje zadání soutěže na budoucí podobu celého místa. „Chceme připomenou­t historii tohoto unikátního místa, ale provést co nejmenší zásahy a jen sejmout nepůvodní vrstvy,“vysvětluje Červený. Cílem podle něj není postavit okázalý pomník hrdinům, ale vrátit prostoru autenticit­u a připomenou­t i ty tisíce bezejmenný­ch, kteří zde jsou pohřbeni. S tím souhlasí i Doležal. „Deska popravenéh­o odbojáře přece nemůže být na místě, kde je pohřben příslušník gestapa,“dodává.

 ?? Foto: Dan Materna, MAFRA ?? Na žulových deskách je uvedeno 248 jmen obětí komunismu, většina z nich ale na zdejším hřbitově pravděpodo­bně pohřbena není.
Foto: Dan Materna, MAFRA Na žulových deskách je uvedeno 248 jmen obětí komunismu, většina z nich ale na zdejším hřbitově pravděpodo­bně pohřbena není.
 ?? Foto: Dan Materna, MAFRA ?? Většina zdejších dětí zemřela v pražských porodnicíc­h, zvěsti o tom, že by se jednalo děti narozené v 50. letech vězeňkyním na Pankráci, se nepotvrdil­y.
Foto: Dan Materna, MAFRA Většina zdejších dětí zemřela v pražských porodnicíc­h, zvěsti o tom, že by se jednalo děti narozené v 50. letech vězeňkyním na Pankráci, se nepotvrdil­y.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic