MF DNES

Ďáblický hřbitov

-

● Hřbitov se rozkládá v severní části Prahy. Svou rozlohou 14,3 hektaru je druhý největší po Olšanských hřbitovech. Od roku 1958 je památkově chráněn, v roce 2017 byl prohlášen národní kulturní památkou.

● Velký hřbitov byl vybudován v letech 1912 až 1914 v kubistické­m slohu podle projektu architekta Vlastislav­a Hofmana. Pravděpodo­bně se jedná o jediný kubistický hřbitov na světě. Současná podoba je ale jen torzem původního projektu.

● Od roku 1943 do roku 1961 byly pohřbívány do společných hrobů ostatky jak zemřelých a popravenýc­h vězňů, tak lidí bez domova nebo předčasně narozených zemřelých dětí.

● Po roce 1990 bylo místo postupně pietně upraveno, další úprava se připravuje.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic