MF DNES

Hlasy a mandáty – to už tady bylo

Čtenářů

-

Nesoulad počtu hlasů a získaných mandátů tu byl již při volbách v roce 1935. SdP – Henleinova Sudetoněme­cká strana získala 1 249 530 hlasů a jen 44 poslanců, zatímco agrárníci jen 1 176 593 hlasů, ale 45 poslanců – tedy o jednoho více než Henleinova Sudetoněme­cká strana. To ovšem mohli Němci kritizovat jako důkaz národnostn­í nespravedl­nosti. — Josef Škrábek

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic