MF DNES

Data a analýzy pomáhají rozhodovat manažerům

Datoví analytici pro hlavní město zpracováva­jí data z městské hromadné dopravy či z aplikace Waze o dojezdu autem po městě.

- Matěj Nejedlý redaktor MF DNES

V době nejtvrdší pandemie zveřejňova­li detailní informace o vývoji nákazy mezi obyvateli, poté spustili i očkovací kalkulačku. Nyní se snaží na základě dat zlepšit kvalitu automobilo­vé dopravy po metropoli. Data jsou podle Benedikta Kotmela z pražské datové platformy, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, nejdůležit­ější pro to, aby se vedení města mohlo správně rozhodovat. „Často se to ale neděje,“tvrdí Kotmel.

Co si můžeme představit pod pojmem datová platforma hlavního města Prahy?

Datová platforma v sobě má hlavně dvě důležité součásti. Technologi­e a lidi. Je to tým datových analytiků, vývojářů či konzultant­ů, kteří pomáhají vedení města dělat manažerská rozhodnutí. Mohou se rozhodovat na základě našich dat. Připravuje­me pro ně data, analýzy a výstupy.

Kde můžeme taková data reálně vidět v praxi?

Úplně nejjednodu­šší příklad jsou zabudovaná data o zpoždění jednotlivý­ch spojů MHD v aplikaci PID Lítačka. Na základě syrových dat z GPS do aplikace přeneseme i zpoždění o jednu či dvě minuty, což může být pro Pražana velmi důležité. V době covidu byl pak obyvateli hlavního města velmi oblíbený portál covid.praha.eu, na který přišlo přes milion unikátních uživatelů, takže de facto celá Praha. Ten je celý postavený na datové platformě a ušetřil občanům desetitisí­ce hodin při hledání odběrných testovacíc­h míst na koronaviru­s. Později pak velmi pomohla Pražská očkovací kalkulačka, na základě které jste si mohli vypočítat přibližné pořadí a čas, kdy na vás dojde řada v očkovacím centru.

Tím chcete říct, že to předtím magistrátn­í odbor zdravotnic­tví dělal ručně?

Ano, dělali to doslova na flipchartu (popisovací tabule, pozn. red.) .My jsme celou tuto agendu převedli do digitální podoby a tím jsme hlavnímu městu ulehčili v tom smyslu, že na základě předem daného transparen­tního vzorce pak správně distribuov­alo vakcíny do očkovacích center.

Letos v létě byla Praha zacpaná automobily. Dá se tomuto na základě dat zabránit?

Ke zvýšené intenzitě dopravy skutečně došlo, zprávu k tomu vydala třeba Technická správa komunikací (TSK). My v současné době analyzujem­e data z aplikace Waze, kterou používá hodně řidičů. Jsou to hlavně informace o dojezdovýc­h dobách. Pro klíčové tahy, jako je magistrála, děláme meziroční srovnání intenzity dopravy a doufám, že budeme schopni kvalitu dopravy v hlavním městě zlepšit. Musíme si ale na srovnávání těchto dat dát pozor, loni byla intenzita automobilo­vé dopravy samozřejmě ovlivněna lockdownem.

Zpracovává­te i data o městské hromadné dopravě?

Ano určitě – například o obsazenost­i v metru či tramvaji. Ta byla loni samozřejmě ovlivněna pandemií. Zpracovává­me i data o pražské cyklistice, která loni stoupla o 100 procent. Celkem spolupracu­jeme ve větší či menší míře na přibližně sto projektech. Pomáháme s daty i IDSK (Integrovan­á doprava Středočesk­ého kraje), TSK, ROPID a samozřejmě magistrátu.

Zmínil jste data, která Praha využívala v době pandemie. Jak s těmi informacem­i město, popřípadě stát nakládal?

To je velmi dobrá otázka. Jak jsem říkal na začátku, není to jen o datech, ale samozřejmě i o lidech, kteří s nimi musejí nějak naložit. A často je to bohužel rozhodnutí špatné. V pandemii správná rozhodnutí neexistova­la. V první vlně jsme žádná data neměli a zvládli jsme ji na čísla skvěle. Po minulých prázdninác­h jsme už dat měli habaděj, ale nevěděli jsme, co si s nimi počít. Koronaviru­s byl tak komplexní problém, že si s ním lidský mozek nedokázal poradit a vyhodnotit ho správně. Nevěděli jsme,zda máme minimalizo­vat ztrátu na životech tím, že vypneme ekonomiku. Lidé pak ale ze zoufalství mohou začít páchat sebevraždy.

Důležitý je tedy podle vás především lidský faktor?

Určitě. Vezměte si třeba jen to, jak lidé reagovali odlišně na stejná data v čase. Emoce ovlivňují naše rozhodován­í a sto nakažených v březnu 2020 vyděsilo mnohem více lidí, než tisíc nakažených v září 2021.

Datová platforma je součástí dlouhodobé vize Smart Prague 2030. Jak by podle této vize mělo hlavní město v té době vypadat?

Chtěli bychom, aby Praha uměla s daty pracovat a využívat je tak čtyřikrát nebo pětkrát více než doposud. A nemluvíme tady vůbec o tom, aby měl každý celou svoji agendu v mobilním telefonu, to je jen taková třešnička na dortu. My chceme usnadnit práci úředníkům města a pomáhat městu zevnitř dělat správná rozhodnutí pro jeho obyvatele. Už nyní město například na základě dat začíná velmi efektivně nakládat s odpadem. Projekt Chytré koše se opravdu osvědčil. A tento příklad bychom rádi aplikovali na co nejvíce oblastí života Pražanů.

Na konci října vás čeká třetí ročník akce Prague City Data Congress, kde se sejdou experti na data z různých světových měst, kteří si budou vyměňovat své zkušenosti. Na co se nejvíc těšíte?

Možná se to tak úplně neví, ale Praha je jednou z metropolí, kde se pracuje s daty opravdu dobře. Letošní ročník bude hlavně o tom, jak ideálně dostat data k lidem. Já osobně se těším například na odborníky z Paříže, kteří umějí asi nejlépe ze všech využívat data v městské dopravě. Chceme se od nich něco přiučit. (úsměv)

Mohou se přijít podívat i „obyčejní“obyvatelé Prahy? Nebo jen datoví experti?

Určitě! Přijít může kdokoliv, letošní ročník bude probíhat také jako online událost, takže se Pražané budou moct připojit i přes Facebook nebo LinkedIN.

 ?? Foto: Operátor ICT ?? Rozhodovat se na základě dat Podle Benedikta Kotmela z pražské datové platformy je Praha jednou z metropolí, kde se pracuje s daty opravdu dobře. Těžší část je podle něj dostat je k lidem tak, aby se dala správně využít.
Foto: Operátor ICT Rozhodovat se na základě dat Podle Benedikta Kotmela z pražské datové platformy je Praha jednou z metropolí, kde se pracuje s daty opravdu dobře. Těžší část je podle něj dostat je k lidem tak, aby se dala správně využít.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic