MF DNES

Hřbitovy v metropoli

-

84 hřbitovů

– tento počet se nalézá v Praze. Z toho jich 29 spadá pod Správu pražských hřbitovů, 38 je svěřeno péči jednotlivý­ch městských částí, obě pražská krematoria a tři urnové hřbitovy spravuje Pohřební ústav hl. m. Prahy. Zbývající pražské hřbitovy jsou zpravidla ve správě církví .

Manuál tvorby veřejných prostranst­ví: Pražské hřbitovy

Na jeho vzniku se podílel IPR, zástupci Správy pražských hřbitovů, magistrátu, ministerst­va pro místní rozvoj a další odborníci. Součástí schválenéh­o materiálu je Katalog pražských hřbitovů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic