Kar­lo­vy Va­ry

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Co jsem ta­dy poz­nal, pro­žil, co mi od­sud vni­k­lo do žil, co jsem bla­ha při­jal vděčně, moh´ bych líčit ne­ko­nečně. Ste­jný dík nechť po­ví, co tu byl již, i ti no­ví.

Jo­hann Wolf­gang Goe­the, 1807

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.