JE­DI­NEČ­NÉ A OSOBITÉ NENAJDETE JINDE NA SVĚTĚ

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Pupp Roy­al Spa se roz­pro­s­tírá na ploše 1300 m2. Ve spod­ní čás­ti se ukrývá sau­na, pá­ry, le­do­vá kaš­na, zážit­ko­vé sprchy a re­la­x­ační míst­nost. O po­scho­dí výše se na celé ploše roz­pro­s­tírá re­la­x­ační ba­zén s ro­ho­vý­mi té­ma­tický­mi ba­zén­ky a od­počin­ko­vé mo­lo. Ved­le hlav­ního vcho­du do Pupp Roy­al Spa se nach­ází mo­derní fit­ness cen­trum s kar­dio tren­ažé­ry Li­fe Fit­ness a solná jes­kyně. Součás­tí je ex­klu­ziv­ní Roy­al Spa Sui­te s vlast­ní sau­n­ou, whirl­poo­lem, su­chou masážní va­nou a dalším masážním lůžkem.

Do well­ness cen­tra je um­ožněn vs­tup dě­tem od 15 let.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.