WELL­NESS POBYT

Není vždy dosta­tek ča­su vy­chut­nat si dlo­uho­do­bou do­vo­lenou. Pro­to Vám na­bízí­me ten­to krát­ko­d­o­bý pobyt, který har­mo­ni­zu­je Vaše tě­lo, duši a mysl.

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

uby­to­vá­ní se snídaní ve vy­bra­ném ty­pu po­ko­je na tři no­ci well­ness dá­rek na uví­ta­nou 2 pro­ce­du­ry 20 min. v Pupp Roy­al Spa den­ně kre­dit 50 EUR na osobu na gas­tro­no­mi­cké služ­by Grand­ho­te­lu Pupp vs­tup do fit­ness cen­tra a well­ness cen­tra s ba­zé­nem a sau­na­mi pozd­ní od­jezd do 14:00 dle ak­tuální mož­nos­ti

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.