ROMANTIKA

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Os­lav­te krás­né okamžiky spo­leč­né­ho ži­vo­ta a vy­kroč­te do spo­leč­né­ho dne vždy správ­nou no­hou.

lu­xus­ní uby­to­vá­ní se snídaní na dvě no­ci

malý dá­rek, láhev sek­tu s jaho­da­mi a kvě­ti­no­vý poz­drav po příjez­du

prv­ní snídaně ser­víro­vaná na po­koj

spe­ciálně se­s­ta­vené me­nu v jed­nom z našich re­stau­ran­tů

příjem­ná aro­ma­masáž v Pupp Roy­al Spa

vs­tup do fit­ness cen­tra a well­ness cen­tra s ba­zé­nem a sau­na­mi

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.