NEDALEKO OD KAR­LO­VÝCH VARŮ SE NACHÁZÍ HNED DVĚ VEL­KÁ ZIMNÍ CENTRA.

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Ski­areál Klí­no­vec na­bízí po ce­lou se­zó­nu vý­teč­né sně­ho­vé pod­mín­ky na 12 km sjez­do­vých tra­tí růz­ných ob­tíž­nos­tí. K dis­po­zi­ci je snow­park s mno­ha sko­ky a pře­káž­ka­mi a také 30 km upra­vo­vaných běžeckých tra­tí. https://kli­no­vec.cz Ski­areál Pleši­vec je kom­plex se tře­mi čty­ř­se­dač­ko­vý­mi la­nov­ka­mi a os­mi sjez­dov­ka­mi o cel­ko­vé dél­ce přes 12 ki­lo­me­trů. Sa­mo­zře­j­mos­tí je veškerý ser­vis, od půjčo­ven lyží i snow­boar­dů přes ski ser­vis a lyžařskou ško­lu. Součas­ti areálu je Free­style park. http://ski­are­al­ple­si­vec.com

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.