TIP NA VÝLET AUS­FLUGS­TIPP

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Celo­ročně ote­vřený Vá­noční dům se nachází v kar­lo­vars­kém zá­mečku Dou­bí, který se ty­čí nad řekou Ohří. Pod ve­dením na­dše­né mil­ov­nice Vá­noc, která si zde splni­la svůj sen, tu vz­nik­la uni­kát­ní vá­noční výs­ta­va. Das ganz­jäh­rig ge­öff­ne­te Weih­nachts­haus be­fin­det sich in dem Karls­ba­der Schlöss­chen Dou­bí, das an dem Fluss Ohře ragt. Un­ter der Lei­tung der be­geis­ter­ten Weih­nachts­lieb­ha­be­rin, die hier ih­ren Traum er­füllt hat, ent­stand hier die ein­zig­ar­ti­ge Weih­nachts­aus­stel­lung.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.