SEZÓNA 2017

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Stá­lou ex­po­zi­ci Mu­zea Kar­lo­vy Va­ry může­te vi­dět ve zce­la no­vé po­d­o­bě na jaře 2017. V ro­ce, kdy bu­de mu­ze­um os­la­vo­vat 150 let své exis­tence. Hlav­ním smys­lem a pos­lá­ním výs­ta­vy je přeh­led o dějinách a příro­dě Kar­lo­vars­ka s důra­zem na spe­ci­fi­ka­ci lázeňs­ké­ho měs­ta. Za výlet ale sto­jí také Král­ovs­ká min­cov­na – stálá ex­po­zice Mu­zea Já­chy­mov.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.