VÁ­NOČNÍ PŘÁNÍČKA

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

„Hod­ně štěs­tí, ku­pu lás­ky a příští rok žád­né vrás­ky.“To­to a spou­s­tu dalších přá­ní věší hos­té na tra­diční Strom přá­ní Grand­ho­te­lu Pupp. Ne­jinak to­mu bu­de le­tos. Po­věs­te své vá­noční přá­ní na náš stro­meček a do­bro­vol­nou část­kou může­te při­spět na cha­ri­ta­tiv­ní úče­ly. Více in­for­mací na ho­tel­o­vé re­cep­ci.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.