NOVOROČNÍ OSLAVY

Pupp Journal (EN+RU) - - NEWS -

GALAVEČER 29.12.2016 Slavnos­tní večeře a taneční pro­gram ve Slavnos­t­ním sále. Cena 150 EUR/os­oba ČESKÝ A MEZINÁRODNÍ BUFET 30.12.2016 Slavnos­tní večeře s hud­bou. Cena 56 EUR/os­oba SILVESTROVSKÁ SHOW 31.12.2016 Sil­ve­stro­vský galapro­gram ve Slavnos­t­ním sále před­staví přední české a zahraniční artisty a tanečníky. K poslechu a tanci hraje živá kapela, servíruje se slavnos­tní sil­ve­stro­vské menu s půl­nočním přípitkem a půl­noční bufet. Vstup do Nového roku roz­září velkolepý ohňostroj před Grand­hotelem Pupp. Od půl­noci silvestrovská diskotéka v Becher's Baru. NOVOROČNÍ KONCERT 1.1.2017 Slavnos­tní koncert ve Slavnos­t­ním sále od 14:00 hod. Vs­tupné od 15 EUR/os­oba Vstup na akce není pod­míněn uby­továním v Grand­hotelu Pupp. Společen­ský oděv nutný. Vstup na akce do Slavnos­t­ního sálu vhodný pro děti od 10 let. Ka­pacita akcí je omezena, rez­er­vace míst probíhá dle ter­mínu při­jetí ob­jed­návky. Místa jsou rez­er­vována do 19:30 hod., kdy za­číná servis menu, poté us­azení ne­garan­tu­jeme. Právo změn ter­mínů a cen vyhrazeno.

Newspapers in English

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.