Anketa

Respekt - - Dopisy -

Respekt 20/2018

Udivilo mě, že jste dali v anketě prostor úvahám Václava Klause st., které bagatelizují současné oprávněné obavy ze sucha a urážejí v této souvislosti nejmenované „zelené ideology a pisálky“. Legitimizujete tak názory a formu diskuse, které by neměly mít místo v seriózním časopise, za který je Respekt považován. Mimochodem, Václav Klaus jako profesor ekonomie fauluje i po odborné stránce, když ztotožňuje objektivně existující „vzácnost“srážek se „vzácností“, s níž operuje středoproudá ekonomie. V tomto druhém případě se jedná o ekonomický postulát, že „zdroje“jsou vždy „vzácné“, ale pouze z hlediska lidského subjektu, který se pak rozhoduje podle „užitku“, plynoucího z jejich „spotřeby“. Voda ale bohužel začíná být vzácná zcela objektivně, což má dopady nejen na jednovrstevnaté lidské subjekty, které jsou osou ekonomistického myšlení, ale na celou přírodu, která v něm naopak odpovídající místo nemá. K naší velké škodě.

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.