Česká cesta na jih

Respekt - - Dopisy - Jana Chalupová, starostka obce Ústín

Respekt 22/2018 Jsem starostkou malé obce blízko Olomouce. Lidé u nás mají díky vodovodu zajištěnou pitnou vodu, ale problém zadržení vody v krajině (aspoň na Olomoucku) nikdo neřeší a ani nechce řešit.

Naší obcí protéká maličký potůček Stouska a ústí do potoka Blaty. V roce 2012 jsme si nechali vypracovat projekt na revitalizaci potoků Blaty a Stousky. S podporou Operačního programu Životní prostředí byla vypracována studie proveditelnosti, ke které se vyjadřovalo několik kompetentních institucí. Celý projekt byl shledán potřebným. Dalším stupněm měla být dokumentace pro územní rozhodnutí. A tady jsme narazili na úředního šimla. Výsledkem by byl malý vodní prvek, který by pomohl zadržet vodu v krajině a rozšířil by plochu zeleně (které se u nás na Hané také nedostává). Nadšení naše i nadšení Koalice pro řeky, která byla ochotna vypomoci s hledáním finančních prostředků pro financování projektu i samotnou realizaci, však bylo zchlazeno postojem úředníků magistrátu města Olomouce.

Úředníci nám sdělili, že obec musí požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu a uhradit za to poplatek. Toto odmítla jak obec, tak i projektant, který uvedl, že se jedná o návrat k původnímu korytu potoka a v tomto případě se poplatek za vynětí neplatí.

Obec se 440 obyvateli, rozpočtem zhruba čtyři miliony bude hradit poplatek státu za to, že se stará nejen o obec, ale i o krajinu, investuje část peněz z omezeného rozpočtu a také čas (není tu ani uvolněný starosta/starostka)? To jsme odmítli. Stát by se měl sám starat o krajinu (v našem případě o zadržení vody v krajině), a ne ještě požadovat po obci úhradu. Myslíte, že má voda a zeleň menší hodnotu než orná půda?

I když jsme obdrželi dotaci na studii proveditelnosti, je třeba hledat zdroje financí na dokumentaci pro územní povolení, potom pro dokumentaci pro stavební povolení, dále pro realizaci projektu a také údržbu samotné realizace.

Kde je chyba? Pokud budeme postupovat podle současných předpisů a nařízení, opravdu moc vody nezadržíme. Než projde projekt všemi stupni zpracování, než se najdou prostředky (možná i na vynětí ze ZPF), bude třeba už pozdě. Nebude už v krajině co zadržovat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.