Nabít mušketu trvá půl minuty

Převléká se do mužského oblečení, v bitvách střílí z muškety a jako poddůstojník velí části vojska. Historička vojenského historického ústavu Klára andresová však nemá vojenství 16. a 17. století jen jako hobby, válečnou vědu té doby zkoumá i v práci.

Respekt - - Od Věci - SILvIE LaudER / FoTo mILan JaRoš

když střílíte z muškety, znamená to, že jste mušketýrka?

Znamená to, že jsem mušketýr. Když si hrajeme na vojáky a představujeme historické postavy ze 17. století, konkrétně období třicetileté války, tak je zobrazujeme věrně a v té době mušketýrky nebyly. Když střílím z muškety, tak v mužském oblečení.

Ženy se v té době přímých bojů neúčastnily ani jako „anomálie“?

Určitě ano, ale také pouze v mužském převlečení. Máme množství písní či pohádek o tom, jak ženy šly v převleku do války za svým milým. Jinak ale třeba během válek bránily své domovy, i se zbraní v ruce. Zprávy o tom, že se ženy převlékaly do mužských šatů a účastnily se vojenských tažení, máme i z mladších dob. Známe případ jedné, která během napoleonských válek sloužila u rakouské armády na celkem vysoké pozici. Dokonce si nechala narůst vousy, čehož dosáhla tím, že si dlouho holila obličej.

Soudě podle dobových vojenských příruček, které zkoumáte, byla manipulace s mušketou velmi složitá.

64 Vypadá to komplikovaně – v odborné literatuře jsou rozepsány všechny nutné kroky a někde se zmiňuje, že k obsluze muškety je třeba udělat 140 pohybů. Ale ve skutečnosti to tak složité není, nabít mušketu trvá půl minuty.

Zabýváte se vojenstvím raného novověku, zejména 16. a 17. stoletím. Proč vojenství a proč právě tato éra?

Někdy v patnácti jsem začala šermovat. Četli jsme tehdy všichni Pána prstenů a chtěli být jako Aragorn. Původně mě zajímal středověk – jako koníček i po odborné stránce. Ale postupně jsem se přesunula. V této době se vojenství hodně proměnilo, zejména po třicetileté válce, ale i před ní. Vojenské vědy byly tehdy založené na matematice, ať se jedná o pevnostní stavitelství, balistiku či inženýrství. Společně s válečnou vědou se tak rozvíjela právě matematika a další související obory.

V čem spočívala hlavní změna, kterou přinesla třicetiletá válka?

Armády byly do té doby složeny ze žoldnéřů, kteří se nechávali najmout na určitou dobu za určitý plat. Už v průběhu třicetileté války v některých zemích, ale následně všude v Evropě, začaly vznikat stálé armády. Bylo to spojené i s nástupem absolutismu; absolutistický stát je ke svému fungování potřeboval. Mluvíme také o raně novověké revoluci ve vojenství – což je koncept, s nímž přišel v polovině padesátých let britský historik Michael Roberts. Od té doby se vedou debaty, zda taková revoluce proběhla a v čem spočívala.

A proběhla?

Všichni se víceméně shodují, že ano. Byť velmi záleží na tom, jak ji budeme definovat. Ke změnám určitě docházelo, ale nebylo to nic náhlého. Vymýšlely se kupříkladu nové taktiky. V 16. století byla dominantní jednotkou španělská tercie – což byl velký, obtížně pohyblivý čtverec složený z asi tří tisícovek mužů. Uprostřed byli pikenýři s dlouhými píkami, okolo nich mušketýři. Na konci 16. století pak Nizozemci, kteří bojovali proti španělské nadvládě, vytvořili podstatně menší jednotky, jež se mohly snáze a rychleji pohybovat, a kladli důraz na prakticky nepřetržitou palbu. Pak to ještě vylepšili Švédové, kteří se zapojili do války až ve třicátých letech 17. století: měli ještě mělčí formace, kladli ještě větší důraz na střelbu a víc do pěchotního boje zapojovali i lehká děla.

V čem ještě byla důležitá třicetiletá válka?

Byla to první celoevropská válka a také byla jako první uzavřená mírovým kongresem. Způsobila velké demografické změny – vymřela asi třetina obyvatelstva Evropy – a měla zásadní politické důsledky. Je důležité ji znát. Mimochodem, pracuji teď na knížce pro děti, kde bude text o třicetileté válce doprovázet komiks.

Jak obvyklé je, aby se žena zabývala historií vojenství?

Moc ne. Nejsem zdaleka jediná, ale určitě nás zase není moc. Loni jsem byla na konferenci a tam se mě polský kolega ptal, co tam s nimi jako žena dělám. Co na to mám říct? Řekla jsem mu, že tam dělám to samé co všichni ostatní. Zabývám se třicetiletou válkou a přišla jsem prezentovat svoje výsledky.

X

(Klára andresová)

Přímých bojů během třicetileté války se zúčastnily i ženy, ale pouze v mužském převlečení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.