Co je na bohatství nejlepší, a co nejhorší?

Respekt - - Anketa - k tématu Čtěte ČLánek na stR. 14–21

liBor malÝ podnikatel, mecenáš a buddhista

Nejlepší je svoboda, kdy můžu pomáhat tam, kde to cítím, a dělat to, co by jinak nebylo dnes možné. Založil jsem třeba neziskovou společnost, která se zabývá studiem vlivu hodnotového chování na štěstí člověka a speciálně na rozvoj systému ekonomiky daru. Také jsem spoluzaložil nadační fond, který se zabývá šířením filantropie v ČR. Takovéto aktivity není možné provozovat výdělečně, protože by okamžitě ztratily svůj smysl a hodnotu.

Nejhorší je pocit toho, že už jsem za vodou. Problémy se sice vyměnily, ale tíží stejně jako předtím. Také jsem mnoha lidem zmizel jako člověk a vidí mě jen jako chodící peněženku, která jim má dát peníze. Je nepříjemné být pod nepřetržitým proudem žádostí o dar. Tohle je asi nejtěžší – odmítat ty neustálé prosby, se kterými necítím žádné spojení v srdci. To opravdu bolí.

tomáš Czernin senátor a místopředseda top 09

Mám za to, že nejpříjemnější na majetku je jistá svoboda. A nejtěžší je velká zodpovědnost, aby člověk této svobody nezneužil. Pokud někdo vydělá balík vlastní pílí a umem, má právo rozhodnout se, co s ním udělá. Někdo jej rozhází, jiný zajistí svou rodinu. Každý má své priority. Na druhou stranu, pokud mi majetek svěřil můj otec, považuji za správné jej dobře spravovat a předat synovi. Ale majetek je i závazek. Ať jej zdědím nebo vydělám, není to jen má zásluha. Je to díky předkům nebo nadání a vzdělání, které mi umožnili rodiče a společnost. To vyzývá k odpovědi. Snad proto mnoho bohatých lidí přispívá na charitu. Pro sebe ale považuji za nejdůležitější úctu a cit pro míru. Tak se i s nějakým majetkem lze k lidem chovat slušně a zodpovědně a majetek se stane prostředkem k dobrým činům.

martina vítková spolumajitelka firmy nWt

Bohatství s sebou může přinášet vyšší komfort, větší svobodu v rozhodování i nové možnosti pro budoucí investice. Přesto bohatství vnímám jako prostředek, nikoli cíl. Jako finanční ředitelka se při diverzifikaci investic snažím řídit především rozumem. Pro vedení inovativní společnosti je zásadní pružně reagovat na neustále se měnící poptávku, a tak velkou část prostředků vkládáme zpátky do firmy. Jsem vděčná za to, že mi dostatek financí umožňuje přetvářet pozitivním způsobem životní prostředí a investovat do obecně prospěšných projektů zlepšujících kvalitu života celé společnosti. S bohatstvím ale přichází také zodpovědnost – nejen za svou rodinu, ale i za budoucí generace, proto máme vlastní etický kodex, podle kterého se snažíme chovat jak k sobě navzájem, tak k našim pracovníkům.

miChal horáČek textař, novinář a producent

Balzac napsal, že za každým velkým majetkem je zločin. Nemohu s ním souhlasit. Navštívil jsem mnoho prosperujících českých firem, a za jejich hodnotou jsem viděl jen nápaditost, odvahu, úsilí a vytrvalé zdolávání překážek. A odkládanou spotřebu; majitelé získané prostředky reinvestují. Vytvářejí hodnoty, zaměstnávají lidi, odvádějí daně. A to je na takovém bohatství nejlepší – přispívá i k lepšímu životu ostatních. Bohatství dává možnosti: procestovat svět, dopřát dětem dobré vzdělání, zvýšit své šance na kvalitní život přístupem k nejlepší lékařské péči. A pomoci těm, kteří možná byli přinejmenším stejně nápadití a usilovní, ale utrpěli třeba úraz, takže na rozdíl ode mě jim chybělo štěstí. O tom, co je na bohatství špatné, jsem usilovně přemýšlel, ale nic mě nenapadá. Přeju je každému.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.