SCHODY DO NEBE

Respekt - - Kultura / Styl -

Jasný, zvoucí a přívětivě vypadající vstup. aby mohli přicházet návštěvníci, kteří do kláštera u sv. Jiljí chodí na kulturní akce nebo jsou tu ubytovaní, ale zároveň aby nerušili klid řeholníků. Tohle chtěli pražští dominikáni od architekta Josefa Pleskota. vznikly tedy dveře a vrátnice, na ně navazuje také nově vybudované schodiště a výtah přes tři patra barokního objektu. dveře jsou z leskle lakovaných desek, ani schodiště nepředstírá starobylost, ale vytváří novou vrstvu zcela samozřejmou. Josef Pleskot připravil pro dominikány i studii postupné obnovy celého kláštera, hotová je už například pracovna provinciála, teď přijdou na řadu další etapy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.