Co ale Semelová?

Respekt - - Fokus Kontext - Www.resPekt.cz/audio

strejdovi, co dělal úřednickou práci“. Je tedy tohle hlavní vzkaz, jaký si z akce studenti odnesli? „Nemyslel jsem to jako popření faktu, že generál Lorenc byl součástí totalitního režimu, který má na svědomí spoustu životů. Jen prostě působil klidně, když se všichni okolo hádali,“vysvětluje svůj výrok student prvního ročníku pražské žurnalistiky Maxmilián Nový. Pohled Marka Wollnera a jeho rozhořčení nad Lorencovou přítomností Nový chápe, přesto je ale toho názoru, že by se podobné akce konat měly. „Táta musel kvůli komunistům emigrovat. Takže můj postoj neznamená, že schvaluji komunismus. Jen mě láká vidět naživo přímého spolupracovníka, protože chci pochopit, jak vypadá a mluví někdo, kdo dobrovolně od mládí spolupracoval s režimem a například nařizoval mlácení studentů. Neumím si to pořád vysvětlit, proč to někdo dělal,“říká Nový. Debata ho však po této stránce příliš neuspokojila. „Kdybych měl shrnout, co jsem se dozvěděl, tak hodnotné bylo jen vyprávění pana Wollnera nebo docentky Osvaldové, kteří popisovali, co na Národní třídě zažili, jak to fungovalo na univerzitách a podobně. Pan Lorenc příliš neřekl, rozhodně nic, co by pro mě bylo nějak šokující nebo přínosné. Vlastně tam ani nemusel být a diskuse by asi co do informovanosti hodnotu neztratila.“

Proč se ani on sám ani téměř nikdo z přítomných studentů Lorence nebo jiných diskutujících na nic nezeptal, Maxmilián Nový vysvětluje atmosférou debaty, která podle něj byla pro přihlížející emotivní a občas nepřehledná. „Nechtěli jsme tu situaci ještě vyhrotit, a protože jsme si přesné informace o panu Lorencovi zjišťovali až poté, pravděpodobně ani nikdo moc nevěděl, na co se ptát.“

Zamítavý pohled na význam debat s vůdčími policajty totalitního režimu má Nového spolužačka na žurnalistice Anita Mejzrová. Na debatu odmítla jít, protože i když svědectví pamětníků považuje obecně za důležité, nelíbilo se jí, že na půdě její školy dostane Alojz Lorenc jakýkoli prostor. „Nevěřím, že by nám bývalý šéf StB mohl pomoci při hledání pravdy o akci, díky které definitivně skončila jeho velká moc,“říká Anita. „Nevidím tedy důvod, proč se ho na něco veřejně ptát.“

Student politologie Jiří Komárek, který o debatě napsal článek na studentský web Studenta.cz, organizaci podobných akcí nepodporuje, nicméně si myslí, že v dnešní společnosti běžně dostávají větší prostor i kontroverznější názory, než zazněly v debatním příspěvku generála Lorence. „Komunističtí představitelé a poslanci jako Josef Skála nebo Marta Semelová a další dostávají velký prostor a veřejně zpochybňují vylhanost monstrprocesu s Miladou Horákovou nebo chválí invazi v roce 1968,“připomíná Komárek. „A podle mě jsou tyhle výstupy pro budoucnost naší demokracie nebezpečnější než oponentní debata s bývalým šéfem StB. Lorenc je muž minulosti, ale ti druzí jsou dnes aktivní politici, které si Češi už několikrát demokraticky zvolili.“

Fakulta sociálních věd si za pozváním Alojze Lorence podle děkanky Alice Němcové Tejkalové stojí. „Mladí lidé mají pocit, že každého ,zlouna‘ poznáte lehce. Ale v životě to takhle nevypadá. Největší hrůzy bohužel často přicházejí s lidmi, na kterých to na první pohled nepoznáme,“napsala děkanka v oficiálním vyjádření. Stejně to vidí i zmíněný ředitel Jakub Končelík. „Kontroverzní ohlasy jsem ale předpokládal,“říká. „Alojz Lorenc je i pro mě ikonou normalizačního zla a jsem rád, že reakce na uskutečněnou debatu potvrzují, že máme jako společnost ještě pořád dějinnou paměť.“Vedení novinářské katedry nicméně uznalo, že na začátku nezazněly veškeré podstatné informace – a pro příště se budou podobný formát diskusí s pamětníky snažit obecně vylepšit.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.