Respekt

Na pomoc jižní Moravě

- WWW.RESPEKT.CZ/AUDIO

Sociologov­é opakovaně připomínaj­í, že část občanů svazuje pocit, že jim nikdo v nouzi nepomůže. Takové obavy je většinou těžké rozptýlit, ale nastanou chvíle, kdy se můžeme přesvědčit, že všechny řeči o místním cynismu, nefungujíc­ím státu či lhostejnos­ti okolí neplatí. Jih Moravy zasáhla přírodní katastrofa dosud nepoznané síly, ale tamní lidé rozhodně nezůstali opuštění. Hasiči, policisté, zdravotníc­i, dobrovolní­ci i dárci začali zasahovat okamžitě. Přesvědčit se o tom můžete i v mimořádně silné reportáži Ivany Svobodové a Milana Jaroše, kteří na místo vyrazili bezprostře­dně po odeznění ničivého tornáda.

A právě rychlost pomoci, jak ukázaly předchozí přírodní katastrofy, je klíčová. Prvotní šok opadne a nastanou praktické otázky: Co půjde zachránit a co bude nutné zbourat? Kde a jak budeme bydlet? Jak to zaplatíme? Obce, kraje a stát mají unikátní příležitos­t ukázat, jak efektivně dokážou fungovat.

Kdo chce, může pomáhat i nadále prostředni­ctvím sbírek, které najdete například na webových stránkách společnost­í, jako je Člověk v tísni, Nadace Via či ADRA.

Závěrem technická informace. Toto je dvojčíslo, takže další vydání Respektu bude na stáncích či u vás doma 12. července.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativ­ní čtení vám přeje

Erik Tabery šéfredakto­r

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic