Respekt

Krutý vítr

Šance na rychlou pomoc a obnovu postiženýc­h obcí jsou tentokrát velké

- MAREK ŠVEHLA

Pokaždé když člověk v minulosti koukal na internetu na videa z řádění tornád, mohl mít pocit, že sleduje jakousi krutou hru osudu. Neklidný, nepředvída­telný a nepředstav­itelně silný vzdušný vír se potuluje po otevřené krajině a vše, co se mu postaví do cesty, smete. Přitom stačí mít dům, auto či úkryt jen o pár desítek metrů stranou a člověk vyvázne bez újmy. Soused, který má smůlu, přijde o všechno. Tohle řádění větru přitom není jako velká voda či požár, u nichž lze dopředu odhadnout riziko a škodám například stavebními úpravami předcházet. Mohutný vzdušný vír působí, jako by si dělal, co chce, a nikdo nemůže s jistotou říct, kde se objeví a na jakou stranu, jakým koridorem se pak napře jeho ničivá síla.

V téhle souvislost­i je nejpodstat­nější, že po minulém čtvrtku už není řádění tornád exotickým obrazem z dalekých krajů, který nás může vzrušit, ale je příliš vzdálený, abychom se jej skutečně obávali. Ačkoli meteorolog­ové evidují i ve střední Evropě výskyt tornád poměrně často, čerstvá zkušenost z jižní Moravy přinesla něco kvalitativ­ně nového. Síla větru a následný obraz zkázy se podobaly těm nejhorším zkušenoste­m ze zemí, kde jsou tornáda obvyklým jevem. Pro Česko je to zkušenost, s níž se teď musí učit žít.

Atmosféra podpory

Moravské tornádo neznamená, že se máme brzy bát dalších. Nese ale zprávu, že opakování podobných událostí není ani u nás vyloučené. Rotující vítr vzniká při střetnutí teplého a studeného vzduchu. Vytváří vír, který směrem dolů způsobuje podtlak a sestupuje tak až k zemskému povrchu, kde začne působit škody. Meteorolog­ové umějí předpovědě­t bouřky, ale nedokážou předem říct, kde začne působit popsaný proces. Proto také čtvrteční tornádo zastihlo obyvatele Hodonínska a Břeclavska nepřiprave­né. Zcela logicky, protože na něco, co nikdo nečeká, se nelze připravit. Naopak vznikaly situace, kdy šli lidé zkáze naproti. Někteří například později vypovídali, že schovali svá auta před bouřkou a krupobitím do stodol, které se později vlivem větru zřítily k zemi a vozy poničily.

Ti, kdo sledovali drama pouze ve zprávách, si patrně nedokážou představit, jak vypadala situace přímo na místě. V překvapivo­sti, krátkém čase, koncentrac­i na jedno relativně malé území, míře nebezpečí a bezradnost­i tomuto nebezpečí čelit zřejmě nesnese událost v rámci Česka srovnání. Obraz zkázy je ale tak výmluvný, že uvedl do pohybu pomoc, která se zdá také obrovská. Nelze pochybovat, že postižení lidé po události zažili a možná ještě zažijí řadu bezesných nocí. Také však mají možnost sledovat, že nejsou ve své těžké chvíli sami. Reportéři Respektu, kteří se dostali do postižené oblasti ještě onen večer, měli možnost sledovat působivé, snaživými policisty, hasiči a záchranáři vykonávané záchranné práce, které sice nikomu zničený dům nevrátí, ale vytvářejí klíčovou atmosféru podpory a pomoci.

Rovněž sledujeme, jak dobře je možné zhodnotit dlouhé roky českého nevládního pomáhání při nejrůznějš­ích katastrofá­ch v cizině. Pouhé hodiny po události se rozjel mechanismu­s vybírání peněz od veřejnosti a aktivace dobrovolní­ků. Už další den byly na kontech desítky milionů korun, které samozřejmě bude nutné rozumně rozdělit. Právě s tím ale mají organizace jako Člověk v tísni bohatou, v mnoha zemích oceňovanou zkušenost, která se nyní zhodnotí i na jižní Moravě. Přitom je jasné, že právě darování peněz je nejlepším způsobem, jak projevit s lidmi na jižní Moravě solidaritu.

Až se roztočí míchačky

A taky je tu vláda. Jakkoli to může znít nepatřičně, oběti tornáda mají i trochu štěstí. Škody na jejich majetku jsou ve srovnání s tím, co řešilo Česko během epidemie koronaviru, vlastně velmi malé a to zvýší ochotu politiků zpřístupni­t krizové fondy. Trochu (možná i víc než trochu) také pomůže Evropská unie, která – doufejme – už zapomněla, jak se česká vláda v posledních letech soustavně vysmívala slovu solidarita, a zpřístupní finanční pomoc ze svých fondů určenou pro oběti přírodních katastrof.

Nemalou roli také budou hrát blížící se české volby. Ministryně práce Jana Maláčová ještě večer na Twitteru

slibovala, že na Moravu vyrazí už ve čtyři ráno, předseda STAN Vít Rakušan vozil na místě kolečkem suť a lidovec Marian Jurečka přijel do epicentra rovnou vlastním traktorem. Vládní politici, kteří drží ruku na vládních fondech, samozřejmě suť vozit nemusí, protože mají možnost rozdat státní peníze, za které se pak všechno udělá.

Pokud voliči váhají, zda jim někdy trochu teatrální přítomnost politiků v místě katastrofy vadí, nebo jim zvýšená snaha pomoci naopak imponuje, by měli pozorně sledovat další vývoj událostí. Televizní kamery sice odjedou, to podstatné z pohledu postiženýc­h lidí ale teprve začne. Bude se rozhodovat, jak rychle a účinně se k nim peníze od vlády dostanou. Zájem veřejnosti o oběti tornáda, vyvolaný i přítomnost­í někdy odmítaných novinářů, je tak silný, že šance na rychlou obnovu postiženýc­h obcí jsou tentokrát velké.

Jen dodejme, že v rachotu míchaček by pak neměla zaniknout potřebná debata, co tenhle další šokující rozmar počasí znamená a zda není možné jeho příliš častému opakování předcházet.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic