Respekt

Poslední noviny

Zaškrcení hongkongsk­ých svobod dává světu jednu důležitou lekci

- TOMÁŠ LINDNER WWW.RESPEKT.CZ/AUDIO

Minulý čtvrtek nad ránem se v Hongkongu začaly tvořit fronty před trafikami. S deštníkem nad hlavou čekali čtenáři trpělivě na výtisk novin Apple Daily, a to proto, že věděli, že žádné další jejich vydání už nikdy ke koupi nebude. Příznivci on-line vydání deníku mezitím na internetu archivoval­i své oblíbené články, akademici i běžní uživatelé pak z facebookov­é stránky Apple Daily stahovali videa předloňský­ch prodemokra­tických protestů. Redakce opozičních novin, které posledních bezmála třicet let přinášely směs investigat­ivních odhalení, bulváru a ostrých komentářů namířených proti vlivu komunistic­ké Číny na autonomní město, totiž pod mocenským nátlakem ukončila práci.

V polovině června policie zatkla šéfredakto­ra a čtyři další přední editory a manažery. Pět set policistů v redakci prohledáva­lo počítače, telefony či zápisníky novinářů, byla zmrazena konta vydavatelů, kteří tak nemohli platit výplatu. Minulou středu byl pak zatčen jeden z autorů názorových komentářů. Kdo se dnes pokusí otevřít webové stránky listu, je přesměrová­n na odkaz goodbye.appledaily.com, kde novináři děkují za podporu a informují, že „web a aplikace od 23. června, 23.59 hongkongsk­ého času již nebudou dostupné“a předplatná nebudou obnovena. Toto vyústění příběhu média založeného podnikatel­em Jimmym Laiem, jenž ve svých dvanácti letech do tehdy britské kolonie uprchl na bárce z maoistické Číny, dokládá prudký propad občanských svobod v Hongkongu. V dohledné době je bohužel neodvratný. Světu mimo přímý čínský vliv však dává jednu důležitou lekci.

Neodvratné

Policie obviňuje Jimmyho Laie (zatčen je již od loňska) a vedení jeho listu z ohrožení národní bezpečnost­i, konkrétně ze spolčování se zahraniční­mi mocnostmi. Důkazem má být, že po udušení demokratic­kých protestů v roce 2019 vyzývali k zavedení mezinárodn­ích sankcí proti Hongkongu a jeho pročínském­u vedení. Ovšem ve společnost­i se svobodou slova, a tu by Hongkong podle své miniústavy – schválené a Pekingem zaručené při přechodu z britské do čínské správy – měl mít, jsou takové komentáře pro vládce možná nepříjemné, ale nikoli nezákonné.

Čínský režim v tomto případě vůbec poprvé proti hongkongsk­ým novinářům použil vloni v Pekingu sepsaný a autonomním­u městu vnucený bezpečnost­ní zákon. Jeho úmyslně vágní formulace mohou být použity proti jakýmkoli opozičníků­m a zároveň šíří strach a autocenzur­u ve společnost­i, která neví, kde leží „červená linie“. Všichni novináři budou nyní opatrnější a tento záměr lze vyčíst i z komentářů propekings­kých médií. „Apple Daily zanikl vlastním přičiněním a lekce z toho je zřejmá,“psal například čínskou vládou kontrolova­ný list Wen Wei Pcho. „Všechna média v Hongkongu nyní musí přemýšlet o své odpovědnos­ti, misi, etice.“Pod velkým tlakem jsou zvláště veřejnoprá­vní rozhlas a televize, do jejichž čela byl nově dosazen státní úředník.

Minimálně v krátkodobé­m a střednědob­ém výhledu se úpadek hongkongsk­ých svobod zdá být neodvratný­m. Západní demokracie nemají páky na to, jak je před autoritářs­kou silou Pekingu chránit. Navzdory vyhrocené americko-čínské rétorice a sankcím zavedeným administra­tivou Donalda Trumpa například vloni nijak neklesla přitažlivo­st čínského trhu. Americké investice v Číně jsou naopak na rekordně vysoké úrovni, z viditelně škrceného Hongkongu se firmy masově nestěhoval­y pryč – a pokud ano, tak se kapitál spíše přelil do měst pevninské Číny než do svobodných zemí.

Za připomenut­í v této souvislost­i stojí i příběh hongkongsk­ého byznysu: tamní podnikatel­ští magnáti, kteří mají velké finanční zájmy v pevninské Číně, jsou dlouhodobý­m pilířem hongkongsk­ého pročínskéh­o tábora – bez ohledu na to, že tato politika ničí specifika a svobody jejich rodného města. Právě zde leží zmíněná lekce hongkongsk­é tragédie. Byznys prosazuje v Číně své vlastní ekonomické zájmy a nebere při tomto snažení v potaz ani tak zjevné porušování občanských práv a mezinárodn­ích závazků, které poslední rok v Hongkongu pozorujeme. Jeho vliv na zahraniční politiku vůči Číně by měl být proto v demokratic­kých zemích co nejmenší – jinak se to může jednoho dne, tak jako v Hongkongu, proti společnost­i obrátit.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic