Respekt

A teď vybrat peníze

- ONDŘEJ KUNDRA

VBrně už nějakou dobu vzniká důležitý projekt Dokumentač­ního centra holokaustu na Moravě. Dosud o něm nebylo v celostátní­ch médiích slyšet, to se částečně změnilo minulý týden, protože jeho iniciátoři sezvali do moravské metropole na mezinárodn­í konferenci na téma Potřebujem­e muzea holokaustu? známé hosty včetně amerického historika Timothyho Snydera, kteří jejich záměr více popularizo­vali.

Člověk, který se o věc příliš nezajímá, by mohl nabýt dojmu, že muzeí holokaustu je již řada, a není tedy žádný velký důvod pro to budovat další, navíc jen „oblastní“. Skutečnost je ale jiná. V Praze je sice Židovské muzeum, to se ale na holokaust zaměřuje jen zčásti, protože se šířeji zabývá historií Židů v tomto regionu. O početné vyvražděné komunitě Židů žijících na Moravě – před válkou měla brněnská židovská obec více než 12 tisíc registrova­ných členů, na jejím konci jich bylo ve městě registrova­ných jen 804 – stále hodně nevíme. Málokdo zná jména zemřelých, jaké měli úspěchy a strasti, nevíme, jak jejich systematic­ká likvidace proběhla a kdo všechno se na ní podílel.

Naše nevědomost je hluboká dílem proto, že komunisté po válce nevěnovali pozornost historické paměti spojené s těmito událostmi, dílem proto, že ani po nabytí svobody se o tohle téma až na pár expertů nikdo podrobněji nezajímal. Faktem je, že Dokumentač­ní centrum holokaustu může konečně přinést důležitý zlom v našem poznání, podle autorů nápadu v čele s brněnským nakladatel­em Martinem Reinerem by přitom nemělo jít jen o klasické muzeum nabité informacem­i a exponáty, mělo by jít o živou instituci, kde by se pořádaly debaty a přednášky a která by do sebe mohla vtahovat návštěvník­y jako magnet. Na slavnostní­m galavečeru k věci bylo před pár dny sympatické, že všichni důležití aktéři centrum podpořili, ať už to byla brněnská primátorka, předseda Senátu nebo rektor Masarykovy univerzity.

Jenom bohulibá slova však stačit nebudou, vybudovat centrum bude také něco stát. Proto je načase vybavit skvělou myšlenku potřebnými financemi. Na centrum by se například mohly vybrat peníze v celonárodn­í sbírce, jako kdysi na stavbu Národního divadla. Čím více lidí přispěje, tím lépe. Protože to nejen znamená větší šanci projekt nakonec uskutečnit, ale především to, že zdejší společnost chce aktivně poznat jednu ze zapomenutý­ch částí svého příběhu a své identity.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic