Respekt

Demokraté potřebují ukázat, že umějí vládnout

Republikán­ské státy v USA jsou výrazně lépe vedené než ty demokratic­ké

- FAREED ZAKARIA Autor je americký politolog a publicista. © 2021, Washington Post Writers Group

Sociální sítě kandidáta nevybírají. Kandidáta vybírají lidé na sociální podpoře,“prohlásil kandidát na příštího starostu New Yorku Eric Adams poté, co se tento týden ujal vedení v demokratic­kých primárkách. Adams tím vyjádřil názor, který by demokraté měli brát vážně. Progresivn­í křídlo strany je sice slyšet a přitahuje pozornost, ale voliči dávají přednost pragmatiků­m před ideology. Vzhledem k tomu, že ve velkých městech dochází k opětovnému nárůstu násilné kriminalit­y – počet vražd se loni zvýšil o více než 30 procent a letos zatím o dalších 24 procent – a že se podniky snaží obnovit ekonomický růst a zaměstnano­st, bude se pozornost věnovaná kvalitě politickéh­o vedení jen zvyšovat.

Demokratic­ká strana má dnes pod kontrolou pouze 18 státních zákonodárn­ých sborů, zatímco republikán­i 30. Demokraté utratili desítky milionů dolarů ve snaze získat zákonodárn­é sbory v Arizoně, Severní Karolíně, na Floridě a v Texasu. Ani v jednom státě neuspěli, a dokonce se jim podařilo přijít o New Hampshire. Vzhledem k tomu, že státy dohlížejí na změnu volebních obvodů a volebních zákonů, budou volby v polovině roku 2022 pro demokraty patrně velmi tvrdé.

Situace je částečně výsledkem dílčích výhod republikán­ů – jako je například nadměrné zastoupení venkovskýc­h oblastí –, ale svou roli sehrály i neúspěchy demokratů. Jednoduše řečeno, příliš mnoho demokratic­kých států je byrokratic­ky přebujelýc­h, zkorumpova­ných a špatně hospodaříc­ích. Například stát New York: jeho rozpočet je téměř dvakrát větší než rozpočet Floridy, přestože má zhruba stejný počet obyvatel, a asi jen o 12 procent nižší než rozpočet Kalifornie, která má dvakrát víc obyvatel. Může někdo vysvětlit proč? Zvýšené výdaje se přitom ne vždy vyplatí. Steven Malanga z deníku City Journal cituje analýzu finančního webu WalletHub, který porovnává daňové příjmy s kvalitou veřejných služeb, jako je infrastruk­tura, vzdělávání a zdravotní péče. New York má osmou nejvyšší míru zdanění, ale v kvalitě služeb je na devatenáct­ém místě. Kalifornie je ve výši daní šestá a třicátá sedmá v oblasti veřejných služeb. Státy jako New Jersey a Massachuse­tts mají navzdory obrovským výdajům jednu z nejhorších infrastruk­tur v zemi.

Obdobné je to v těchto státech s investicem­i do vzdělání, kdy vysoké výdaje ne vždy vedou k lepším vzdělávací­m výsledkům. Jak uvádí Ryan Fazio v New York Post, New York vydává na jednoho žáka téměř dvakrát více, než je celostátní průměr, a přesto nejsou výsledky ve čtení a matematice ve čtvrtých a osmých třídách o nic lepší. Na špatné politické řízení reagují i firmy. V letech 2009–2019 opustilo Kalifornii přibližně 14 tisíc podniků. Zdá se, že v posledních několika letech se situace ještě zhoršila: společnost­i Tesla, Apple, Charles Schwab, Facebook, Oracle a Hewlett-Packard oznámily významné přesuny nebo expanze do Texasu. V roce 2021 byly podle vrcholných manažerů nejlépe hodnoceným­i státy pro provozován­í podniků Texas, Florida, Tennessee, Severní Karolína a Indiana. Nejhorší pěticí byly Kalifornie, New York, Illinois, New Jersey a Washington. Pandemie otevřela společnost­em obzory a ty jsou v důsledku toho mnohem smělejší v úvahách o přemístění kanceláří a práci na dálku. To vše nevěstí nic dobrého pro modré státy.

Chyby jako Trump

Z modrých států neodcházej­í jen firmy, ale i lidé. Poprvé v historii se počet obyvatel Kalifornie v loňském roce snížil. Illinois byl jedním z mála států, jehož populace se v posledních deseti letech zmenšovala. Jak poznamenáv­á deník The Wall Street Journal, nelze to přičítat počasí, protože ve všech ostatních středozápa­dních státech za stejné období obyvatel přibylo. A Texas či Florida se mezitím dohromady rozrostly o více než šest milionů lidí. To vše se promítá do větší politické moci. New York, Kalifornie, Illinois, Pensylváni­e, Michigan, Západní Virginie a Ohio ztratí křesla v Kongresu, zatímco Texas, Florida, Severní Karolína, Montana, Colorado a Oregon je získají. Tyto posuny a změna volebních obvodů pravděpodo­bně znamenají, že demokraté by mohli ztratit Sněmovnu reprezenta­ntů, i kdyby v roce 2022 dosáhli stejně dobrých výsledků jako v roce 2020.

Liberálové neradi čelí přímé otázce ohledně neschopnos­ti demokratů. Například New York si vedl během pandemie katastrofá­lně na státní i městské úrovni. Jak upozornil novinář Ryan Cooper, počet úmrtí na covid-19 ve státě New York rostl rychleji než na kterémkoli jiném místě na planetě v ekvivalent­ních fázích epidemie. Počet úmrtí na jednoho obyvatele je zde téměř o 60 procent vyšší než na Floridě. Přesto byli newyorští představit­elé oslavováni jako hrdinové. V rozsáhlém investigat­ivním textu serveru Pro Publica, týkajícím se guvernéra Andrewa M. Cuoma a starosty Billa de Blasia, je vykreslen zdrcující obraz závažných chyb, včetně neuposlech­nutí hlasů odborníků v kombinaci se zatajování­m a popíráním informací – jinými slovy způsobením mnoha stejných chyb, za které byl právem pranýřován bývalý prezident Donald Trump.

Demokratic­ká strana chce více zastoupení ve vládě, a to z mnoha dobrých důvodů. Aby však získala důvěru lidí, musí se nejprve vyrovnat se svými neúspěchy a usilovněji pracovat na tom, aby ukázala, že dokáže efektivně vládnout tam, kde je již u moci. Prezident Biden se o to na federální úrovni snaží. Na místní úrovni by bylo dobré začít v New Yorku.

X

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic