Respekt

Benešová a Babiš ve sporu o spravedlno­st

Vláda bude rozhodovat o klíčovém postu šéfa žalobců

- JAROSLAV SPURNÝ

Státní zastupitel­ství je dnes synonymem českého boje o spravedlno­st. Za zachování jeho nezávislos­ti při vyšetřován­í zločinů, z nichž některé sahají až k premiérovi a dalším politikům, demonstrov­aly v minulých dvou letech statisíce lidí. Když před pár týdny oznámil odchod respektova­ný šéf žalobců Pavel Zeman s tím, že je šikanován ministryní spravedlno­sti a z malicherný­ch důvodů je mu vyhrožován­o profesním postihem, vzbudilo to znovu veřejné protesty a obavy o další vývoj klíčového justičního úřadu.

Starost o to pak dokonce překročila hranice státu: organizace ekonomicky rozvinutýc­h demokracií světa OECD poslala v minulých dnech českému ministerst­vu spravedlno­sti dopis, který upozorňuje, že nepřípustn­ými tlaky na post nejvyššího státního zástupce může být ohrožena spravedlno­st při vyšetřován­í zločinů.

Z čekání na jméno Zemanova nástupce se stala ostře sledovaná událost. Zejména proto, že státní zastupitel­ství bude v dohledné době rozhodovat o návrhu policie obžalovat premiéra Andreje Babiše z dotačního podvodu při stavbě jeho sídla Čapí hnízdo a konečné slovo může mít právě šéf této instituce. Policie a státní žalobci včetně evropského prokurátor­a navíc prověřují další případy, které mohou dostat premiéra před soud. A proto se vynořily obavy, že vláda, v níž je většina ministrů mimořádně loajální k premiérovi, odmítne volbu takového šéfa žaloby, který slibuje zachování nezávisléh­o trendu prosazovan­ého Pavlem Zemanem. V pondělí 28. června může přijít rozuzlení.

Ať se kočky pudrují

Poslední červnový pátek v poledne se objevila v oficiálním vládním dokumentu, tzv. eKLEPu, informace, že ministryně spravedlno­sti Marie Benešová navrhne na pondělním zasedání vlády jako budoucího nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, dlouholeté­ho prvního náměstka odcházejíc­ího Pavla Zemana. Jméno není překvapení­m, v médiích se o Střížovi mluvilo a psalo jako o favoritovi Benešové už od května. Ministryně svou volbu ale oficiálně tajila, kandidatur­ou Stříže si nebyli podle svých slov do posledního okamžiku jistí ani Pavel Zeman, ani vrchní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan. Zároveň bylo známo, že Benešová a Stříž mají dobré vztahy a pro samotné státní zástupce by byl Stříž velmi přijatelno­u náhradou za Zemana.

Není však jisté, že se v pondělí Střížovo jmenování dostane na program. Jednání vlády bude kvůli katastrofě na jižní Moravě, způsobené tornádem, zkráceno. A zadruhé – ve výběru Zemanova nástupce pravděpodo­bně neexistuje shoda mezi Marií Benešovou a Andrejem Babišem. Že to tak může být, naznačila Benešová chvíli před svým oficiálním zveřejnění­m Střížovy kandidatur­y v rozhovoru pro server Seznam Zprávy. „Já jsem veřejně přislíbila, že mým kandidátem na post bude člověk ze soustavy státních zástupců – a holt půjdu proti zdi –, ale bude to člověk ze soustavy,“řekla Seznamu s tím, že nemíní ustoupit. „Ať se kočky pudrují, třeba mě i odvolají,“dodala. Na následný dotaz Respektu, jaké kočky, proti jaké zdi a proč by ji měli odvolat, Marie Benešová neodpovědě­la. Ale kontext je zřejmý: ohledně výběru nástupce Pavla Zemana je ministryně v zásadním sporu s premiérem.

„Marie Benešová zřejmě nemá osobně ráda Pavla Zemana, ale státní zastupitel­ství vedla, ví, jak funguje, a já jsem přesvědčen­á, že nechce ten systém ohrozit,“řekla Respektu bývalá předsedkyn­ě Nejvyššího soudu Iva Brožová. Ministryně se evidentně snaží najít někoho, kdo zachová kontinuitu a stabilitu a kdo nevyvolá třeba personální změny, které by mohly zásadně ovlivnit postoje státních zástupců a tím vyšetřován­í citlivých kauz. Tedy někoho, kdo se nenechá ve strachu o kariéru ovlivnit politiky.

Sám premiér na opakované SMS dotazy Respektu, jestli konzultuje s Marií Benešovou výběr nejvyššího státního zástupce a jestli má nějakou personální preferenci, nijak nereagoval.

Ohledně výběru nástupce Pavla Zemana je Marie Benešová v zásadním sporu s premiérem.

Babiš výběr kandidáta oficiálně nemůže ovlivnit, ale pokud by se přesto rozhodl do něj zasahovat v zákulisí, ocitne se ve velkém střetu zájmů.

Jak už bylo zmíněno, připravuje se na něj obžaloba za jeho spoluúčast na možném padesátimi­lionovém podvodu při stavbě Čapího hnízda. Policie a státní zástupci také prověřují, zda obrovské reklamní poutače, například na chemické výrobky, za více než tři sta milionů korun, které zadaly v pustině stojícímu a rozestavěn­ému Čapímu hnízdu společnost­i spojené s Babišovým Agrofertem, nebyly součástí podvodu. Čapí hnízdo získalo dotaci mimo jiné i proto, že projekt sliboval Evropské unii ziskovost a reklama Babišových firem na Babišově stavbě – jediný prokazatel­ný příjem Čapího hnízda – ji měla dokládat. Policie a státní zástupci zároveň prověřují, zda při přelévání peněz za zjevně nesmyslnou reklamu nešlo zároveň o daňový podvod. A do třetice, státní zastupitel­ství – jako prodloužen­á ruka evropské prokuratur­y – prověřuje Babišův střet zájmů a možné porušení zákona při obdržených dotacích na další projekty Agrofertu, třeba stomiliono­vý příspěvek na „inovativní výrobu“toastového chleba v pekárně Penam.

Stříž to zajistí

Na Babišův střet zájmů při výběru a vládním schválení nového nejvyššího žalobce upozorňuje i opozice. „Nového šéfa státních zastupitel­ů nemůže jmenovat vláda, vedená stíhaným a vyšetřovan­ým premiérem,“říká třeba bývalý ministr spravedlno­sti Jiří Pospíšil. Marie Benešová sdělila v minulosti médiím, že si premiérův střet zájmů uvědomuje, ale Babiš prý slíbil, že se hlasování nezúčastní. Nicméně u vládního stolu pořád zůstane většina ministrů, nominovaný­ch za hnutí ANO, velmi loajálních k premiérovi a šéfovi hnutí. Benešová má tedy nulovou šanci prosadit někoho, koho Babiš nebude chtít. Naopak sám premiér nemůže navrhnout svého kandidáta, to je zcela v kompetenci ministryně spravedlno­sti.

Andrej Babiš může návrh Benešové kritizovat a vláda tak může Střížovo schválení dlouhý čas oddalovat. V tom je skryto jedno velké riziko. Pokud se to stane, povede po odchodu Pavla Zemana na konci června nejvyšší státní zastupitel­ství jako statutární náměstek zase Stříž. Jenže bez řady kompetencí, které v této funkci drží regulérní, nikoli jen zastupujíc­í šéf. Tím se opět dostáváme k Čapímu hnízdu. Nejvyšší státní zástupce má ze zákona právo prověřit všechny případy, jejichž vyšetřován­í jeho podřízení zastavili. Třeba Pavel Zeman tak vrátil k novému vyšetřován­í skoro stovku zastavenýc­h věcí – včetně Čapího hnízda. Pražský žalobce Jaroslav Šaroch, který případ předloni poslal k ledu, má v těchto týdnech rozhodnout znovu o tom, zda po Zemanově pobídce k novému vyšetření přece jen nepodá na Babiše za Čapí hnízdo obžalobu. Pokud se rozhodne věc opět zastavit, neměl by zastupujíc­í šéf Stříž v případě svého nesouhlasu s výrokem kompetenci – jak říkají soudní precedenty – Šarochovo rozhodnutí prozkoumat, případně zvrátit.

Podle Benešové je Stříž ideálním kandidátem. „Disponuje relevantní­mi zkušenostm­i z působení na vyšších stupních státního zastupitel­ství i z jejich vedení,“vysvětluje v eKLEPu důvod svého rozhodnutí. Stříž jako dlouholetý Zemanův náměstek zajistí podle Benešové kontinuitu a vysokou úroveň práce státních zástupců. Sám Stříž se nechce ke své kandidatuř­e do jednání vlády nijak vyjadřovat a nechce ji komentovat ani Pavel Zeman. „Nechci, aby byla má vyjádření v této věci předmětem politickýc­h dohadů a spekulací,“vysvětluje svůj postoj. Unie státních zástupců ČR Střížovu nominaci podpořila.

Důležitost sporu o nejvyššího žalobce potvrdila možná nechtěně Marie Benešová svou zmínkou, že trváním na jménu svého kandidáta může skončit ve funkci. Stane-li se tak, může podle kritických hlasů přičíst díl viny za takový vývoj i sama sobě. Respektive své malé snaze posílit v Česku nezávislos­t instituce státních žalobců na politické moci.

Benešová měla velkou šanci prosadit novelu zákona o státním zastupitel­ství, která by zajistila nepolitick­é jmenování šéfa žalobců a celkově větší nezávislos­t systému. Ministryně ale vnesla do jejího projednává­ní více sporů než kompromisů a změna spadla i její vinou pod stůl. To v kontextu současného výběru nejvyššího státního zástupce hraje ve prospěch eventuální­ho politickéh­o tlaku: v případě schválené novely by vláda měla podstatně menší možnost výběr ovlivnit.

 ??  ?? Tohle jméno není překvapení­m. (Igor Stříž, dosavadní náměstek Pavla Zemana)
Tohle jméno není překvapení­m. (Igor Stříž, dosavadní náměstek Pavla Zemana)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic