Respekt

Bydlení především

Pilotní akce projektu Housing First v Česku přináší jednoznačn­ě slibné výsledky

- KLÁRA ZAJÍČKOVÁ

Funguje to. Takto jednoduše hodnotí aktéři dva roky chodu celkem 13 pilotních projektů pracujícíc­h s původně americkým principem Housing First, jehož leitmotive­m při práci s lidmi na sociálním dně je předpoklad, že základem úspěchu je funkční bydlení. „Rodiny si dokážou udržet a platit byty, děti se vracejí z ústavů a stát šetří peníze,“shrnuje situaci Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení, sdružující víc než stovku organizací a odborníků zabývající­ch se bytovou nouzí. Projekty neziskovýc­h organizací a obcí napříč regiony (mimo jiné třeba města Jihlavy, Brna, neziskové organizace Romodrom z Karviné nebo Dobrovolni­ckého centra z Ústí nad Labem) pod záštitou projektu ministerst­va práce a sociálních věcí Podpora sociálního bydlení navazují na známý brněnský pilot Rapid Re-Housing. Ten před pěti lety spustila tamní radnice právě ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení. Padesátka náhodně vybraných rodin s dětmi tehdy dostala možnost přestěhova­t se z azylových domů a ubytoven do městských bytů. Drtivá většina (přesně 96 procent) pak po roce prodloužil­a nájemní smlouvu a stabilní bydlení byla schopná si udržet.

Aktuální výsledky zveřejněné na akci Týden Housing First jsou podobně optimistic­ké. Za ony dva roky se povedlo „zabydlet“celkem 531 lidí a z toho 246 dětí, přičemž 37 domácností do nového bydlení přišlo z ulice a 95 z azylových domů a ubytoven (ostatní z existující­ho, ale zcela nevyhovují­cího bydlení). Díky intenzivní sociální práci si i tito nájemníci byty zvládají udržet a většina zřizovatel­ů chce i po příštím, finálním roce pilotů nadále pokračovat. „Sociální pracovníci najednou mají k ruce fungující nástroj a jasně vidí, že se příběhy lidí mohou měnit k lepšímu

a všechna ta námaha má smysl,“vypočítává Lesák výhody a dodává, že politika ukončování bezdomovec­tví s titulem Housing First u nás postupně získala důvěru neziskovek, sociálních odborů měst i regionální­ch politiků napříč politickým spektrem.

„Rodiny si dokážou udržet a platit byty, děti se vracejí z ústavů a stát šetří peníze.“

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic