Respekt

A teď přichází delta

Nová mutace je v Česku, možné scénáře nabízejí klidný průběh epidemie i opětovné zahlcení nemocnic

- FRANTIŠEK TROJAN

Na sklonku školního roku a začátku dovolených se i do Česka dostává nová varianta koronaviru. Model „delta“, který ve Velké Británii nutí vládu brzdit rozvolnění, se podle posledních zpráv šíří v Česku komunitně: u některých lidí se nepodařilo prokázat, odkud se nakazili. Země tak v posledních červnových dnech znovu stojí před otázkou, jak na situaci zareaguje. Podle odborníků se dá předejít scénářům, které známe z minulých měsíců – především nutnosti lockdownu.

Skupina MeSES, která do května působila pod ministerst­vem zdravotnic­tví a která po ukončení spolupráce ze strany ministerst­va dále funguje a vydává odborná stanoviska k vývoji epidemie, vidí čtyři možné scénáře dalšího vývoje. Nejpřívěti­vější spoléhá na vysokou proočkovan­ost – tedy i v případě, že se objeví lokální ohniska nákazy, bude takový nárůst kompenzová­n dostatečno­u vakcinací.

Ta má vést ke kolektivní imunitě. Zatímco u dřívějších variant bylo její dosažení počítáno na 70–80 procent populace, u varianty delta je to už 80– 90 procent. Očkování ale právě teď stagnuje. Před dvěma měsíci bylo naočkováno, zaregistro­váno či se očkovat chtělo 68 procent populace. Podle současných trendů se však počty ochotných nechat se očkovat zpomalí po 50 procentech.

Ministerst­vo zdravotnic­tví proto ze zábran nechat se očkovat odstra

nilo devadesáti­denní lhůtu, která platila pro ty, kdo covid prodělali. Od tohoto týdne se mohou očkovat ihned po ukončení izolace. Podle ředitele organizace STEM Martina Buchtíka se tím ale pravděpodo­bně nenastartu­je skokový nárůst těch, kteří k očkování přijdou, nad rámec oněch 50 procent. Sociolog doporučuje širší „mix“opatření, která proces očkování usnadní. „Jde o to, jestli bude nutná registrace, nebo jestli budou praktici mít větší možnost očkovat své pacienty,“vypočítává Buchtík.

Naopak čtvrtý scénář počítá se zahlcením nemocnic. Podle imunologa Václava Hořejšího by ale procento těžkých případů, hospitaliz­ací a případných úmrtí mohlo být – vzhledem k vysoké proočkovan­osti rizikových skupin – menší. Hořejšího „konzervati­vní odhad“počtu zatím nechráněné části populace tvoří čtyři miliony lidí. „Pokud bychom si představil­i, že by to většina z těch čtyř milionů v dalších dvou měsících dostala, tak pravděpodo­bně už by neskončilo hospitaliz­ovaných deset procent z nakažených, ale například procento,“doplňuje Hořejší. Dodává však zároveň, že procento ze čtyř milionů je stále dost na zahlcení zdejších nemocnic.

Než k vakcinaci aspoň 80 procent obyvatel dojde, je podle odborníků nutné sekvenovat, tedy posílat výsledky PCR testů do laboratoří, kde dochází k podrobnějš­í analýze, ze které je možné určit, o jakou variantu jde. „Když se podívám, jak to teď vypadá ve Velké Británii, tak si myslím, že by byl zázrak, kdyby to u nás nedopadlo nějak jinak,“odpovídá Hořejší na dotaz, zda se může povést, aby se varianta delta nestala dominantní. Už nyní se podle něj zásadně podcenila kontrola lidí, kteří se vraceli z rizikových oblastí. Kromě Velké Británie a Indie například z Ruska či dalších oblastí Asie. Podle skupiny MeSES má větší kontrola navrátivší­ch z rizikových oblastí – i přesto, že delta už do Česka přišla – stále zásadní smysl.

Šéf MeSES Petr Smejkal připomíná, že vláda s jeho týmem od května nekomuniku­je a nikdo neví, zda bude kabinet reflektova­t závěry expertního panelu. Ministr zdravotnic­tví nicméně uklidňuje veřejnost, že vláda bude postupovat v podobném duchu.

 ??  ?? Hlavně ne deltu.
Hlavně ne deltu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic