Respekt

Zabránit historické ostudě

Americká armáda se chystá k odchodu z Afghánistá­nu a už jí nezbývá moc času, aby ze země evakuovala ty, kteří Američanům pomáhali

- GEORGE PACKER / THE ATLANTIC

Afghánci, kteří ve své zemi v minulosti pomáhali Američanům a nyní se obávají jejich odchodu, mají v posledních týdnech stále trudnější vyhlídky. Zatímco jednotky USA a NATO opouštějí zemi ohromující­m tempem, Tálibán útočí v oblastech, které měla dlouho pod kontrolou afghánská vláda, zřizuje svá kontrolní stanoviště na hlavních dopravních tazích a ohrožuje hlavní města provincií. Velká část z 18 tisíc Afghánců, kteří společně se svými rodinami požádali o tzv. SIV (Special Immigrant Visa, tedy zvláštní přistěhova­lecká víza), brzy přijde o veškerou ochranu, protože mezi nimi a jejich pronásledo­vateli nebudou stát ozbrojené spojenecké síly.

Hrozící katastrofa vzbuzuje pozornost mezinárodn­ích organizací, amerických médií, organizací sdružující­ch veterány i Kongresu. Členové Sněmovny reprezenta­ntů z řad demokratů i republikán­ů (mezi nimi řada veteránů), sdružení v pracovní skupině s názvem Ctíme naše sliby, vydali 4. června naléhavé prohlášení, v němž vyzývají Bidenovu vládu, aby přeskočila těžkopádný proces posuzování vízových žádostí a místo toho Afghánce a jejich rodiny evakuovala do amerického Guamu, kde mohou na vyřízení žádostí čekat v bezpečí. (Guvernér tohoto amerického teritoria v severozápa­dním Tichomoří oznámil, že Guam je připraven je přijmout.)

Veteránská organizace Sdružení válečných spojenců spočítala, kolik by bylo potřeba odbavit letů, aby se všichni ohrožení Afghánci dostali ze země, a to jak za situace, že jednotky odejdou k 11. září, jak slíbil prezident Joe Biden, tak v případě dřívějšího data, které se nyní zdá pravděpodo­bnější, tedy 4. července. Pokud by evakuace začala

6. června (což nezačala, pozn. red.), bylo by nutné do července z Afghánistá­nu vypravit denně 17 letadel s celkem 3737 lidmi na palubě. S každým přibývajíc­ím dnem tato čísla samozřejmě rostou a logistika se dále komplikuje.

Dnes ovšem z Afghánistá­nu žádná letadla plná lidí, kteří pomáhali Američanům, nelétají. Pokud vím, vláda nemá v plánu evakuaci spustit někdy v blízké budoucnost­i, možná k tomu nedojde nikdy. Mluvil jsem s vysoce postaveným úředníkem, který si přeje zůstat v anonymitě, aby mohl otevřeně popsat, jak vláda aktuálně uvažuje. „Ještě před tím, než prezident oznámil svoje rozhodnutí o budoucnost­i amerických jednotek v Afghánistá­nu, jsme se tím tématem zabývali,“řekl. Téma probírali na pravidelný­ch schůzkách v Bílém domě vládní úředníci.

Za poslední dva měsíce se zdvojnásob­il počet úředníků, kteří v Kábulu vyřizují žádosti o zvláštní víza, a významně se navýšil také personál, který má na starosti další fáze celého procesu. „Snížili jsme dobu nutnou pro vyřízení žádosti o polovinu. Zatímco dříve to trvalo 18 měsíců nebo i dva roky a více, nyní proces zabere devět měsíců až rok,“řekl mi zmiňovaný úředník. Při tomto tempu by mohlo být podle jeho výpočtů do konce roku vyřízeno zhruba 1000– 1400 žádostí za měsíc. Všech 18 tisíc případů by pak zabralo čas alespoň do příštího léta.

Úředník uznává: „Tyto změny samozřejmě nedostačuj­í, protože jsme v situaci krajní nouze.“Nechci snižovat význam toho, co mi řekl. Vládě se daří mnohé v mantinelec­h systému zvláštních přistěhova­leckých víz, který před více než deseti lety zavedl Kongres. A upozorňuje na to, že aby se celý proces urychlil, musel by Kongres učinit změny v zákoně, třeba by bylo možné zrušit povinnost podstoupit zdravotní prohlídku v Afghánistá­nu. Jeden ze zakladatel­ů skupiny Ctíme naše

sliby, demokratic­ký poslanec z Colorada a veterán z Iráku Jason Crow, minulý týden společně s kolegy představil návrh zákona, který by proces v mnoha směrech zefektivni­l. Podle něj zákon i obecně téma zvláštních víz pro Afghánce zajímá lídry obou stran ve Sněmovně reprezenta­ntů.

Nový zákon by sice zlepšil existující systém, ale smrtelné nebezpečí, které aktuálně ze strany Tálibánu hrozí tisícům našich afghánskýc­h spojenců, neřeší. Ani ve zrychleném režimu vláda nedokáže aktuální situaci v Afghánistá­nu zvládnout. „Jde o politické rozhodnutí, které může padnout jen v Bílém domě,“říká Crow. Představit­elé Pentagonu i ministerst­va zahraničí se podle něj o věc zajímají a možnost evakuace Afghánců podporují, naproti tomu v Radě pro národní bezpečnost je patrný mnohem rezervovan­ější postoj, přičemž je obtížné zjistit, od koho vychází, když má jinak krok širokou podporu obou stran.

Evakuace by byla náročná po praktické stránce a riskantní po té politické. Vláda, která si v očích voličů s tématem imigrace vede mizerně, se bezpochyby obává veřejného odporu, zvlášť když se blíží hořké dvacáté výročí útoků z 11. září. Evakuace by vyžadovala pozastaven­í celé řady standardní­ch procedur. Vždycky hrozí podvody a možná i vpuštění nepřátelsk­ého bojovníka na americké území. Pohled na evakuaci může v afghánskýc­h bezpečnost­ních slož

 ??  ?? Unaveni bojem. (Vojáci afghánské armády na cestě z provincie Ghazní do Kábulu, květen 2021)
Unaveni bojem. (Vojáci afghánské armády na cestě z provincie Ghazní do Kábulu, květen 2021)
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic