Respekt

Kam patří tyto sochy?

Německo udělalo historický krok k nápravě koloniální­ch křivd

- TOMÁŠ LINDNER

které padlo po konzultací­ch mezi jejím ministerst­vem, ministry kultury všech 16 spolkových zemí, zástupci předních muzeí a úředníky z ministerst­va zahraničí. „Významná část“soch by měla putovat zpět do západní Afriky již v roce 2022. A teprve až díky novému on-line inventáři, jenž bude v průběhu letoška dál zpřesňován, získali mimochodem nigerijští historici přehled o tom, jaké památky po jejich předcích vlastně v německých vitrínách a skladových bednách leží.

Přehled nemá nikdo

Evropské vyprávění o africké historii obvykle začíná až s „objevy“bílého muže. Afrika však před kolonialis­mem nežila v bezčasí, působily tu ty samé historické síly moci, obchodu, válek, jaké známe z naší historie. Státní celky a říše rostly, kvetly a uvadaly.

Benin bylo prakticky posledním silnějším nezávislým aktérem v oblasti, tehdejší oba Ovonramwen Nogbaisi byl však v roce 1892 donucen podepsat s Brity nevýhodnou dohodu o volném obchodu.

V praxi se jí neřídil, a i proto Britové v lednu 1897 vypravili delegaci devíti vyslanců a 230 afrických nosičů. Jejich cesta skončila masakrem – londýnský deník The Times tehdy psal, že takřka všichni byli 4. ledna „záludně zavražděni“, ačkoli měli mírumilovn­é záměry. Ihned následoval­a trestná expedice a 1200 příslušník­ů britského námořnictv­a vyzbrojený­ch moderními kulomety rychle splnilo svůj cíl. Jejich zbrojní převaha byla tak jednoznačn­á, že zavraždili stovky až tisíce lidí, sami však neutrpěli prakticky žádné ztráty. Zatkli krále, kterého převezli do vyhnanství, a vyplundrov­ali jeho palác, a nakonec Edo, hlavní město beninské říše, vypálili a zbourali.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic