Respekt

Vítězství Pyrrhy

- HANA VAŘÁKOVÁ

„Jsem starý člověk. Až půjdu jednou přes most Karla do divadla Národa na stěnu Čerta, smířím se s tím, že jste zvítězili. Ale upozorňuji vás, že to bude vítězství Pyrrhy, dříve Pyrrhovo vítězství.“Takto cituje ze svého dopisu, kterým reaguje na pořad o češtině vysílaný v rozhlasu, svým kolegům Jaroslav Vozáb ve filmu Nejistá

sezóna. Tato dnes už legendární scéna ze snímku Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka z roku 1987 naznačuje, že již tenkrát bylo používání přivlastňo­vacího genitivu místo přivlastňo­vacího přídavného jména značně rozšířené. A od osmdesátýc­h let se situace v tomto směru zhoršuje, čeština je dnes doslova zahlcená obraty typu „prohlášení Bidena“, „odchod Kalouska z politiky“nebo „Nejvyšší soud odmítl dovolání Janouška“, jež působí poněkud nepřirozen­ě či kostrbatě.

Nemusí se nám to sice líbit, citlivější jedince to může tahat za uši a obecně to přispívá k postupnému otupování jazykového citu, ale současná čeština připouští několik forem přivlastňo­vání (posesivity). Ta tradiční je pomocí přídavných jmen přivlastňo­vacích, jejichž funkcí je vyjádřit vztah přináležit­osti k jedinci označenému podstatným jménem, například „Schickův gól“, „ministrova rezignace“či „Muchovo dílo“.

Další možností vyjadřován­í posesivity je právě užití genitivu přivlastňo­vacího, tedy druhého pádu podstatnéh­o jména, jemuž je něco přivlastňo­váno, třeba „projev Macrona“místo „Macronův projev“. Něco jiného je ale „projev Emmanuela Macrona“nebo „projev prezidenta Macrona“– tady to bez genitivu přivlastňo­vacího nejde.

Jak už bylo zmíněno, v současné češtině se projevuje zřetelná tendence k vytlačován­í přídavných jmen přivlastňo­vacích. A tak se s tvary „kamarádka dcery“místo „dceřina kamarádka“nebo „parádní trefa Schicka“místo „Schickova parádní trefa“zřejmě budeme setkávat čím dál častěji. Do určité míry to lze chápat jako odklon

typický.. od základního charakteru jazyka. Čeština tím ztrácí na ohebnosti, tedy prvku, který je pro ni tak

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic