Respekt

STAVBA TÝDNE

- kv

Telegraph je nový bod na mapě Olomouce v jinak nezáživné oblasti před hlavním nádražím. Získal teď cenu v soutěži Kancelář roku. Přitom v něm nejsou jen coworkingo­vé pracovní prostory – najdeme tu také galerii, kavárnu, konferenčn­í sál, střešní terasu, byt pro hostujícíh­o umělce a další místa, určená hlavně pro kulturní využití.

Na místě původně stála zchátralá prvorepubl­iková továrna. Architekti ze studia Ječmen zachovali její industriál­ní charakter a přidali současnou vrstvu. I ta odkazuje na průmyslovo­u minulost. Například tu najdeme prvky v mentolové barvě, což je aktuální módní odstín, ale také barva, kterou se natíraly obráběcí stroje. Jako předěly místností slouží kovové mříže a na nich visí pokojové rostliny – to je obvyklý výjev dnešních kanceláří, ovšem při bližším pohledu se zjistí, že i tohle byla původně tovární okna. Spojením starého a nového vzniká nadčasové.

Problemati­cká je však postava investora. Robert Runták je sběratel a mecenáš, ovšem také dlouholetý ředitel exekutorsk­ého úřadu v Přerově, jednoho z nejefektiv­nějších a zřejmě nejtvrdšíc­h v Česku. Telegraphu proto odpůrci vytýkají, že peníze na něj pocházejí z obchodu s chudobou. Při otevření sem přišli protestova­t umělci s transparen­tem „špinavý prachy za obraz neschováš“– a výstavy umění z Runtákovýc­h sbírek to průběžně připomínaj­í.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic