Respekt

Z WEBU RESPEKTU

- jb

Do svého návštěvnic­kého seriálu Jak se máte? si kolegyně Hana Řičicová tentokrát pozvala ilustrátor­ku a grafickou designérku Báru Růžičkovou. Nedávná absolventk­a ateliéru ilustrace na Fakultě výtvarných umění v Brně spoluzalož­ila studio Day Shift Office, navrhla plakáty a reklamní předměty pro festival Luhovaný Vincent v Luhačovicí­ch, design zvukové mapy stejného města nebo plakáty pro balet Národního divadla v Brně.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic