Respekt

A PAK TO ZAČALO

Reportáž z místa, kde vám střecha křupe pod nohama

- SILVIE LAUDER

Rozhodnutí ministerst­va zdravotnic­tví zakazující otcům přítomnost u porodu se v první vlně pandemie rychle stalo jedním z nejbouřliv­ěji diskutovan­ých epidemiolo­gických opatření. Z dříve neobvyklé události se totiž v posledních letech stal zvyk, který dodržují bezmála všechny páry. Dnes už asi nikdo nepochybuj­e o tom, že přítomnost partnera (nebo jiné blízké osoby) snižuje stres ženy a má na průběh porodu příznivý vliv. Loni na jaře tedy panovaly značné obavy z toho, za jakých podmínek budou ženy přivádět děti na svět.

Jak vyplývá z výzkumu organizace Aperio, jehož se zúčastnilo bezmála pět tisíc žen, přičemž více než tisícovka z nich rodila během roku 2020, se toho nakonec až tolik nezměnilo. Podíl porodů, u nichž byl nastávajíc­í otec, sice během loňského roku poklesl na 79 procent, letos na jaře už se ale znovu zvýšil, přičemž 91 procent je více než před pandemií. Tady ale mohl hrát roli fakt, že zatímco přítomnost mužů vláda po masivním veřejném i odborném protestu vcelku rychle (za dodržení určitých podmínek) povolila, duly a komunitní porodní asistentky (pro spoustu žen zcela zásadní podpora) měly dál k porodům omezený přístup. Také z výzkumu Aperia vyplývá, že v porovnání s předpandem­ickými lety jejich pobyt u porodů klesl na polovinu. „Je možné, že mužů bylo o porodu víc jednak proto, že nemohly duly, a také proto, že se o tom tolik mluvilo, měli větší zájem tam s ženou být,“komentuje závěry studie Magdaléna Ezrová, prezidentk­a Unie porodních asistentek (UNIPA).

Co se naopak dále zvyšuje, je počet porodů, které nevedou lékaři, ale porodní

Studie ze světa ukazují, že zejména na počátku pandemie se zvýšil počet zásahů do porodů.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic