Respekt

Politika podle Facebooku nefunguje

- Erik Tabery šéfredakto­r

Slovensko už nenabízí občanům vakcínu Sputnik V. Lidé měli tak malý zájem o ruský produkt, že z 200 tisíc nakoupenýc­h dávek je využilo jen pár tisíc lidí. Původně přitom chtěl dnes již bývalý premiér Igor Matovič dovézt až dva miliony ampulí neschválen­é vakcíny, což se už tehdy zdálo jako naprosté šílenství. Tento příklad je nutné si zapamatova­t, protože dobře ilustruje, co se stane, když se politická rozhodnutí dělají na základě pocitů, diskusních fór na sociálních sítích či špatných dat.

Ještě před pár měsíci slovenský ministr obrany Jaroslav Naď v médiích tvrdil, že „půl milionu obyvatel země má zájem o očkování výhradně ruskou vakcínou“. Igor Matovič dokonce uváděl, že jde o dvojnásobe­k občanů, kterým politici, již chtějí očkovat výhradně schváleným­i vakcínami, berou šanci na přežití. „Vzali jste si za rukojmí zdraví milionu lidí,“burcoval premiér.

Matovič a jeho straničtí kolegové vycházeli z diskusních fór na sociálních sítích, kde bylo vzývání Sputniku stále silnější. Pocit politiků následně povzbudil výzkum sociologic­kého ústavu, který ukázal, že ruská vakcína je pro Slováky ze všech nejpřijate­lnější. Obojí – sítě i výzkum – ale politici chybně interpreto­vali.

Hlas lidu se nikdy nesmí zaměňovat za hlas na Facebooku. Tam zuří válka trollů, kteří mají za úkol propagovat či špinit vše, co si zadavatelé přejí. A ani hlas skutečných lidí není úplně reprezenta­tivní, protože vidíme jen do různých sociálních bublin, lidé ke všemu na sítě často píší bez hlubší rozvahy. Je to prostě jako v hospodě.

U výzkumu je to složitější, protože probíhal na reprezenta­tivním vzorku populace. Ale výzkumy je nutné umět číst. To dokázala přední slovenská socioložka Zora Bútorová, která už v dubnu ve slovenském Denníku N publikoval­a brilantní rozbor zmíněného výzkumu v článku nazvaném Jak je to vlastně se zájmem veřejnosti o Sputnik V.

Zora Bútorová na základě sociologic­kých dat mimo jiné připomněla, že ačkoli lidé na otázku, kterou vakcínou by se nechali očkovat, nejčastěji odpovídali Sputnik (42 procent), zároveň ale dvě třetiny dodávaly, že ruská vakcína musí být schválená úřady. Bez tohoto schválení by s očkováním souhlasilo jen 11 procent. Socioložka vzala všechny aspekty výzkumu, překřížila odpovědi na různé otázky a došla k jasnému závěru. „Podle výzkumných dat by se počet zájemců o nezaregist­rovaný Sputnik mohl pohybovat jen kolem 53 tisíc,“napsala Zora Bútorová v článku. Podle úřadů to nakonec není ani polovina odhadované­ho počtu.

Slovenská socioložka ukázala, jak se má pracovat s daty. Nespokojit se s prvním číslem, které se mi hodí, ale jít do hloubky. To vede k obecnějším­u poučení, a sice že je třeba dělat rozhodnutí opřená o relevantní data a práci odborníků. Kdyby koaliční partneři Matoviče nezastavil­i, mohlo se nyní Slovensko koupat v drahé ruské vakcíně, kterou nikdo nechce. A to nezmiňujem­e politickou rovinu celého případu – Sputnik V je totiž součástí rozšiřován­í ruského zájmu ve světě.

I my jsme během pandemie sledovali – a náš časopis to opakovaně dokumentov­al –, jak stát rozhoduje bez znalosti svých občanů. Pomoc tak byla mnohdy pomalá a špatná. Podobně špatně zpočátku přistoupil k podpoře lidí zasažených tornádem. Kvalitní informace vedou ke kvalitnímu vládnutí.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativ­ní čtení vám přeje

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic