Respekt

Úhel pohledu

- JIŘÍ SOBOTA

„Jsou dějiny od toho, aby ve vás vyvolávaly pocit hrdosti, nebo abyste se měli zač stydět?“ptá se v deníku Financial Times britský historik usídlený v USA Simon Schama. V podstatě tak shrnuje těžiště líté debaty, která právě otřásá Amerikou.

Více než dvacítka amerických států si již odhlasoval­a opatření, jež brání tamním školám zatěžovat žáky dějinnou interpreta­cí nazývanou souhrnně kritická teorie rasy. Ta v podstatě tvrdí, že rasismus není projevem idiocie jednotlivc­ů, ale systémovým jevem trvale přítomným v americké společnost­i. Že o Spojených státech nelze bez rasismu vůbec přemýšlet, a to nejen při pohledu do zpětného zrcátka dějin, ale nejspíš ani s očima upřenýma do budoucnost­i. Ve slavné povídce Derricka Bella, jednoho z praotců zmíněné teorie, tak během návštěvy mimozemšťa­nů vymění „bílá“Amerika (po krátkém váhání) své černošské spoluobčan­y za nabídku technologi­ckých vymoženost­í. Spoutaní černí Američané nastupují do kosmické lodi a opouští kontinent podobně, jako do něj kdysi přibyli. Nic se nezměnilo. Nic se nikdy nezmění.

Popsaný pesimismus si oblíbila americká levice, její konzervati­vní protipól naopak i nadále lpí na optimistic­ké interpreta­ci amerického příběhu. O počátečním hříchu jistě nelze pochybovat, Američané se ale mají vnímat jako národ přičinlivý­ch vymítačů ďábla. Boj se odehrává v nitru každého jednotlivc­e, jen on je odpovědný za své postoje a činy. Není to zrovna běh na krátkou trať a ani tenhle pohled nenabízí dokonalost, o té však lidské pobývání na světě beztak není. Jde o směr, záměr a osobní úsilí.

Schama, jak asi tušíte, odmítá extrémní póly. Dějiny se nám jeví takové, jak je vidět chceme. Je boj o lidskou důstojnost, který trvá bezmála čtvrt tisíciletí, již svou délkou vlastně důkazem, že je vše marné? Nebo je naopak ukázkou lidské urputnosti s tím, že pokrok je každému zjevný? Záleží na úhlu pohledu.

X

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic