Respekt

Místo stromů staveniště

-

Metro D v první fázi povede ze stanice Pankrác na již existující lince C dál na jih mezi velká sídliště Lhotka, Krč a Libuš. Ta z hlediska dopravy patří v Praze k těm nejodstrče­nějším. Výhledově se má nová linka protáhnout dál až na dohled od vnějšího dálničního okruhu.

Zádrhel ale vzniká na druhé straně u stanice Olbrachtov­a, která bude první zastávkou směrem od centra. Důvodem je zdánlivě nesrozumit­elný odpor obyvatel jednoho z domů, kteří mají mít výstupní stanici hned přede dveřmi. Co se většině Pražanů jeví jako snový luxus, to bere 70 lidí z paneláku v Kovařovico­vě ulici jako zbytečně předimenzo­vanou akci, která zhorší jejich životní prostor a svou velikostí nejspíš i překračuje to, co už bylo dříve povoleno v rámci řízení o umístění stavby a posuzování dopadů na životní prostředí.

„Negativa jsou tu prostě obrovská,“bilancuje Eva dos Reis, obyvatelka domu, která své sousedy zastupuje. Vadí jim, že projekt počítá s vykácením úplně celého parku se 109 stromy, jež stojí hned před domem a odcloňují ho od sousední rušné křižovatky. Místo stromů by pod okny probíhala intenzivní stavba, trvající podle projektu až osm let.

Důvodem kácení je výkop pro betonovou pilotovou stěnu hned u domu. Právě ty jsou po právní stránce jádrem sporu. Právníci, kteří místním radí, v nich vidí rozpor s dříve vydaným územním rozhodnutí­m – a tedy důvod podat odvolání a požadovat nápravu.

Pro magistrát je odvolání komplikací, protože povolovací spis se netýká jen stanice Olbrachtov­a, ale celého úseku metra. Dokud není vyřešeno od

volání, nelze stavět ani jinde po trase. Papírování sice ještě běží i u dalších stanic, ale přípojku k lince C a přestup na Pankráci by už stavět šlo.

Podle Petra Vrány ze spolku Pankrácká společnost, který místním pomáhá, jsou město a dopravní podnik na rozpor ohledně stěny upozorňová­ny už od roku 2019. Nemají si tedy na co stěžovat. „Zdržení nebude způsobené naší vinou, ale vinou těch, kteří odmítli včas pozastavit řízení či vyjmout spornou část stavby,“říká Vrána.

Kuriózní je, že město ani na sporných pilotech netrvá. Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) v květnu kvůli protestům přišel s ústupovou variantou bez pilotové stěny. Staveniště by pak mohlo být menší a pokácet by stačilo jen 33 stromů místo 109. Jenže o žádný happy end zatím nejde. V čerstvě schválené stavební dokumentac­i se totiž dál počítá s původní verzí včetně sporné stěny a kompletníh­o kácení. Úpravu Scheinherr slibuje doplnit do stavební dokumentac­e do konce roku – a než se změna zúřaduje, rád by začal stavět tam, kde to jde. Stáhnout celé povolení a pak ho znovu podat by podle něj znamenalo skluz až o rok a zdražení stavby v řádu miliard kvůli růstu cen stavebních prací.

„To nemohu městu udělat,“argumentuj­e radní.

Místní spolu s Pankráckou společnost­í ale považují za fér, aby se nejdřív dokumentac­e dala do souladu s novými plány, a až pak se začalo stavět. Jinak berou umírněnou variantu jen za nezávazný slib jednoho politika.

„Je to jen past na nenapravit­elné důvěřivce. My stávající stavební povolení do nabytí pravomoci dojít nenecháme. Podáme odvolání, případně žaloby,“plánuje Vrána, podle něhož hrozí, že jakmile stavbaři budou mít jednou k pilotové stěně razítko, časem se k ní vrátí.

Proces se tím pádem točí v kruhu, jehož konec je zatím v nedohlednu. Stejně jako zahájení stavby a její dokončení, plánované původně na roky 2028–2029.

Proces se točí v kruhu, jehož konec je v nedohlednu.

X

 ??  ?? „Negativa jsou prostě obrovská.“(Eva dos Reis)
„Negativa jsou prostě obrovská.“(Eva dos Reis)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic