Respekt

DĚLNÍCI KULTURY

- Jan H. Vitvar

Poslední červnový den se sešla zhruba dvacítka výtvarníků, aby ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze protestova­la proti jeho aktuální prázdnotě. A také prázdnotě samotné instituce. „Nechceme se dále dívat na strnulost vrcholného vedení současné NGP, kterou ti schopnější odborníci opouštějí kvůli chybějící motivaci a nedostatku inspirace,“formuloval stížnost za přítomné Jiří David v narážce na kurátorku Julii Bailey, která nyní z galerie odešla poté, co v paláci připravila probíhajíc­í retrospekt­ivu Viktora Pivovarova. Tahle výstava je jednou z mála věcí, která se dá nyní ve „veletržáku“vidět. Na závěr proto protestují­cí zanechali v jeho malé dvoraně svá díla, aby měla galerie kde brát.

Galerie na akci vzápětí reagovala prohlášení­m. Podle ní za úbytek výstav může pandemie a za kritizovan­é, zcela prázdné ochozy malé dvorany zase může to, že nesplňují „přísné klimatické podmínky pro vystavován­í uměleckých exponátů“. Druhý důvod je opravdu k pousmání, protože ještě nedávno byla na ochozech k vidění například skvělá shrnující výstava díla sochaře Stanislava Suchardy nebo část retrospekt­ivy malíře Mi

kuláše Medka. Takové projekty z 20. století se tu dají dělat s naprostým klidem a nikdo po galerii nechce, aby na vzduchu a světle prezentova­la citlivé Rembrandto­vy grafiky, kterým by se opravdu nevedlo dobře.

Galerie také zveřejnila, že do roku 2023 ve Veletržním paláci chystá sedm výstav. To opět vzbuzuje rozpačitý úsměv, protože dřív se v něm dělalo minimálně sedm výstav ročně. Veselého na tom ovšem není nic. Na provoz Veletržníh­o paláce galerie ročně vynakládá enormní částky, přitom je dnes až na dvě stálé expozice a dvě krátkodobé výstavy prázdný. Kdokoli přijde do malé dvorany, podívá se nahoru a uvidí všudypříto­mné bílé nic, musí se stydět. NGP to klidně může omlouvat výpadkem příjmů, a kdyby byla upřímná, tak i personálu. Její zástupné argumenty však pouze zdůrazňují fakt, že by se měla stydět hlavně ona.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic