Respekt

STAVBA TÝDNE

- kv

Jezero Milada u Ústí nad Labem byl první tuzemský pokus udělat z jámy po povrchovém dolu novou přírodu – napouštět se začalo přesně před dvaceti lety. Jak ho ale začlenit do okolní krajiny a zpřístupni­t lidem? Zatím se to dělalo metodou pokusů a omylů. Teď vznikla ucelená koncepce, již vytvořilo studio Mandaworks. Mezinárodn­í studio se sídlem ve Stockholmu zvítězilo na konci června ve velké urbanistic­ko-krajinářsk­o-architekto­nické soutěži, do níž vstoupilo patnáct týmů z několika zemí; takových soutěží v Česku zatím mnoho nebylo.

Jezero Milada fascinuje čistou vodou, na březích jsou vysazené stromy, nicméně rekultivač­ní krajina vypadá pořád poněkud těžkopádně a uměle. Studie určuje oblasti, kde se nastartují přirozené procesy a vrátí se sem skutečná příroda. Vyčleňuje také místa pro rekreaci a pláže, a to v sousedství stávajícíc­h obcí. Mělo by se předejít rovněž nekontrolo­vanému růstu stánků a komerčních atrakcí. Součástí koncepce je návrh posezení či vyhlídek, které designem odkazují na průmyslovo­u minulost místa. To vše má být cesta k „zahojení starých ran“po těžbě hnědého uhlí.

Autoři vítězného návrhu začali jednat o dalších krocích s Palivovým kombinátem Ústí, který Miladu spravuje. Všechny návrhy je možné si prohlédnou­t až do 10. října v Muzeu Ústí nad Labem. Lze to spojit právě s návštěvou Milady.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic