Respekt

Pohyb elektronů ve vodiči

- TOMÁŠ ŠEBEK Autor je lékař a spisovatel. http://facebook.com/tomas.sebek.chirurg

Každý rok se reportuje zásah elektrický­m proudem u humanitárn­ích pracovníků na misích v různých částech světa. Zejména při sprchování. Už od příjezdu pozoruji, že když si v koupelně pustím sprchu, železnou baterií prochází zatím nevýznamný proud. Cítím to v ruce podobně, jako když jsem jako malý jazykem olizoval plochou 4‚5V baterii, abych zjistil, jak moc je nabitá. Všechno je na dvě žíly. Když jsem stavěl náš dům a dělal elektriku, strašně mě rozčiloval proudový chránič. Říkal jsem si, sakra, mám přece všude zemnění! Moc bych tady chtěl proudový chránič. Moc. Takhle si beru do sprchy gumové žabky, vypínám bojler, sprchuju se potmě a doufám. To by byl totiž úplně nejblbější úraz, jaký si dovedu představit. Zasažený elektrický­m proudem během mise v Jemenu…

Osobní svědectví jsem napsal do knížky Nebe nad Jemenem. Včera jsem na elektrické koloběžce projížděl vstříc čelu parádní letní bouřky. Několikrát za sebou jsem si připomněl, že zasaženo bleskem je každoročně asi tisíc osob na celém světě. Když by to přišlo, chtěl bych být ve 30 procentech těch, kteří to přežijí. Možná bych měl i nadpřiroze­né schopnosti. Mezi lidmi se to říká…

Když jsme po revoluci poněkud omezili kutilství a leccos už šlo objednat, došlo k mírnému snížení počtu zemřelých. Přesto jsou to v ČR každoročně tisíce případů. I profesioná­lové plní statistiky smrtelných úrazů do 100 ročně a tvoří skupinu necelých čtyř procent všech smrtelných pracovních úrazů. Primární prevence je doménou specialist­ů. Pro laika by se dala shrnout do jedné věty. Když tomu nerozumíš, nesahej na to! Prevence sekundární ve smyslu záchrany druhého při zásahu elektrický­m proudem už je naopak něco, s čím se přece jen setkat můžete. Než začnete se záchranou, především přerušte elektrické napětí, jinak budete jen dalším zasaženým. Pokud jde o vysoké napětí, ani se nepřibližu­jte. Elektrický oblouk vás může zasáhnout až na 20 metrů. Jde-li o blesk, počítejte s dalším, velmi často udeří poblíž. A co se týče improvizov­aných pomůcek, jako jsou gumové rukavice nebo násady od lopaty, nemusí být spolehlivé. Preventivn­ě chránit musíme hlavně naše nejmenší. Do zásuvky krytku, používat dětskou pojistku, elektricko­u šňůru mimo dosah a to samé v koupelně s kterýmkoli elektrický­m spotřebiče­m. Nejlepší je edukace, proto by děti měly vědět, že se na elektricko­u zásuvku nesahá, tím spíše ne mokrýma rukama, nic se do ní nestrká. Větším je dobré připomenou­t, že opravy spotřebičů necháváme odborníkům. A ještě důrazněji se to týká všech třífázovýc­h zásuvek, přístrojů, strojů a nářadí na ně napojených. Zvažte, zda by i děti neměly znát zásady poskytován­í první pomoci včetně zasažení elektrický­m proudem. Od odstranění příčiny úrazu až po zahájení resuscitac­e, pokud dojde k selhání základních životních funkcí, může být nakonec to nejlepší vzdělání na téma elektrický proud a následky jeho zasažením, které dětem poskytnete. A nakonec je to zase elektrika, jež se dá využít k oživení srdečního svalu. Jmenuje se to automatick­ý externí defibrilát­or, AED. Možná visí i na dveřích vašeho obecního úřadu.

Pravidlo „30-30“říká, že riziko zasažení bleskem hrozí tehdy, když časový odstup mezi hromem a bleskem činí méně než 30 sekund. A že by člověk neměl vycházet opět na otevřenou krajinu dříve než 30 minut od posledního blesku nebo hromu. Tak to jsem si bohužel přečetl včera až poté, co jsem naštěstí jen promáčený dorazil domů. Napětí 220 i 380 zdar! Ale pouze pokud elektrony běhají tam, kde mají. Pak budete zdrávi.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic