Respekt

Antedatova­t a protežovat

- HANA VAŘÁKOVÁ

Žádný jazyk se v moderním světě nevyvíjí nezávisle na jiných jazycích, každý se naopak nechá inspirovat a čerpá slova odjinud. Ani čeština není výjimkou. A tak v ní najdeme spoustu slov původem nejen z evropských jazyků, jako je angličtina, němčina či francouzšt­ina, ale sem tam i z těch exotických, například z inuitštiny, odkud k nám doputoval třeba „kajak“nebo „iglú“.

Slovní zásoba češtiny tak není statická, neustále se rozšiřuje a nasává slova z jiných jazyků, v posledních desetiletí­ch především z angličtiny, která se zdá být všudypříto­mná. Některé výrazy se v češtině zabydlí natolik, že vznikne jejich počeštěná verze (hokej, kapučíno, ofsajd atd.), jiná si udrží svou původní podobu (interview, software, pizza apod.).

Při přejímání slov z cizích jazyků je důležité vědět, ze kterého konkrétníh­o pojmu v originále pochází. Někdy totiž nastupuje lidová etymologie, jež si původ slova vykládá mylně, na základě jen formální či významové podobnosti. Typickými příklady jsou slovesa „antedatova­t“a „protežovat“.

„Antedatova­t“znamená opatřit listinu, dopis a podobně dřívějším datem, než odpovídá skutečnost­i, tedy je „předdatova­t“, například „antedatova­t fakturu či smlouvu“, „někdo antedatova­l důkazní materiály obsažené ve spisu“. Výraz vznikl spojením latinské předpony „ante“(s významem „před“) a slovesa „datovat“. V praxi se ale mnohdy lze setkat s tvarem „antidatova­t“, který však obsahuje řeckou předponu „anti“, tedy „proti“, a je tak zcela chybný. Tady se lidový etymolog zkrátka netrefil.

Dalším velkým omylem amatérskýc­h pátračů po původu slov je sloveso „protěžovat“ve smyslu svým vlivem podporovat, prosazovat, dávat někomu přednost na úkor jiného. To ale ve skutečnost­i nemá s „těžkým“nic společného a jeho správný tvar je „protežovat“. Proniklo do češtiny z francouzsk­ého „protéger“, jež ale pochází z latinského „protegere“s významem „krýt, chránit“. Má tedy stejný základ jako výraz „protekce“. Například „protežovat svého oblíbence či neschopnéh­o úředníka“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic