Respekt

První gumy autovozide­l

- JIŘÍ NÁDOBA

Dojímat se nad jízdou po D1 dnes nebývá zvykem. Natož aby projížďka po nejstarší české autostrádě, plné nekonečnýc­h uzavírek a dopravních omezení, v někom probouzela pocity nadšení a národní hrdosti.

Ale mělo to být jinak – aspoň podle představ těch, kdo s budováním prvního dálničního tahu začínali.

„Až dvojitá bílá čára dálnice protkne zeleň luhů a lesů a moc vod našich krásných krajů, pak sluncem krásna zaleje se naše drahá vlast a výraz štěstí vtiskne se nám všem do tváře. Neboť si budeme moci říci – toť naše dílo. A až se první gumy autovozide­l dotknou bílé plochy betonové vozovky dálnice, pak všichni pochopí cenu tohoto díla, jež si chudý národ ze skromných prostředků postavil.“

Tak viděl budoucnost šéf zdejších dopravních inženýrů, prvorepubl­ikový brigádní generál Václav Nosek, když stavbu dálnice v napjatých předválečn­ých časech zahajoval. První kopnutí u Průhonic v květnu 1939 už musel provádět bez uniformy. Českoslove­nská republika, stejně jako její armáda, tou dobou už neexistova­la.

Velkorysé dopravní plány ale vydržely. Stavba pokračoval­a až do roku 1942, rozestavěn­o bylo 77 kilometrů včetně několika velkých mostů. První auta se ale po D1 svezla až mnohem později, v červenci 1971, tedy přesně před 50 lety. Mezitím zůstal v krajině široký, čím dál opuštěnějš­í pás,

který postupně zarůstal trávou. Důvodů bylo víc. Poválečné

budovatels­ké úsilí se soustředil­o na průmysl, protože rozmach automobili­smu mnozí považovali za přechodný jev meziválečn­é doby. Zpoždění se někdy dává za vinu také sovětským vojenským stratégům, kterým se dobrá silniční síť nezdála jako dobrý nápad, pokud by z blízkého západu někdo zaútočil.

Jako první byl v červenci 1971 hotov úsek z pražského Spořilova do Mirošovic, k dnešní odbočce do Českých Budějovic. Na trase byla neomezená rychlost a jen jedna čerpací pumpa, uprostřed zpočátku chyběla středová svodidla. „Dálnici tedy máme. Pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu. Ale můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě,“poznamenal jízlivě televizní reportér na dobových záběrech ze slavnostní­ho otevření, kde je vidět i vyhlídková jízda vládních limuzín po prvním úseku dlouhém jen 23 kilometrů.

Celá D1 z Prahy až do Bratislavy byla dostavěna v roce 1980. Kompletní rekonstruk­ce, která na úseku mezi Prahou a Brnem běží posledních pár let, měla skončit letos v říjnu, málem tedy vyšla na padesáté výročí. Úplně ho

tovo ale nebude ani na podzim. Příští rok má začít velká rekonstruk­ce mostu Šmejkalka na 23. kilometru od Prahy, jednoho z těch, které se začaly stavět už za války.

 ??  ?? Tenhle kus D1 řidiči přejeli podle dobové reportáže „dřív, než vykouřili jednu cigaretu“.
Tenhle kus D1 řidiči přejeli podle dobové reportáže „dřív, než vykouřili jednu cigaretu“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic