Respekt

Reportáž z Moravy postižené tornádem

Jak se s tornádem vyrovnávaj­í čtyři domácnosti a hospodský z Moravské Nové Vsi a jak vypadá pomoc v místě neštěstí

- Ivana Svobodová

Na dvoře domu, kde ještě nedávno byla restaurace U Sečkářů, sedí u stolku Ivan Sečkář, který se o rodinnou hospodu v Moravské Nové Vsi staral, a kolem pobíhá jeho zeť Pavel Šottl – opravuje dům. Domov měl i s manželkou a dvěma malými dcerami na druhé straně dvora. Je týden po úderu tornáda, které celý objekt proměnilo v ruinu. Pohled restauraté­ra Ivana Sečkáře je prázdný. Mluví tiše, vypadá odevzdaně. Ztráta majetku je tou menší ranou, kterou jemu i rodině tornádo zasadilo: jeho bratr nápor létání cihel a tašek a skel, zvednutých vichrem, nepřežil a v noci po řádění tornáda zemřel kousek odtud v jiném domě na následky zranění. „Nevím ani, co přesně ho zabilo, nechci to vědět,“říká unaveně Ivan Sečkář, „o tom prosím raději nemluvme.“Kremace už proběhla, ale rozloučení s nebožtíkem odložila rodina na později: kostel je v troskách a „lidé teď ani nemají čas chodit na pohřby“, říká Ivan Sečkář.

Restauraci by rád obnovil, přestože mu statik doporučil dům zbořit; vypočítal si totiž, že když se zbourá jen část a udělá několik opravdu hodně složitých úprav na zbylých pohnutých zdech, tak to snad nebude třeba. Týden po tornádu ví, že pojišťovna s ním, jak říká, vyběhla: hospodu má pojištěnou v různých položkách na osm milionů, ale teď dostane jen milion. „Vysvětlili mi, že to tornádo je vlastně vichřice. A za vichřici mám jen milion,“říká. „Kdo by si

pojišťoval vichřici na osm milionů, vichřice vám vezme pár tašek. Tohle přece nebyla vichřice – a tornádo v nabídce vůbec neměli,“dodává a smutek v jeho výrazu se mění na čistou naštvanost.

Navštívili ho i lidé z CzechInves­tu, státní agentury na podporu investic, a od nich zjistil, že stát mu dá milionovou podnikatel­skou dotaci – to je částka v programu vypsaném ministerst­vem průmyslu a obchodu pro podnikatel­e stižené tornádem. Pan Sečkář rychlou snahu o pomoc chválí, ale výsledek je jasný: spočítal si, že za celkem dva miliony od státu a pojišťovny hospodu dohromady dát nedokáže. „Co budu dělat, nevím,“říká Ivan Sečkář, „ale obnovit bych to chtěl. Příští rok by oslavila naše rodina sto let, co je ta hospoda naše a co ji provozujem­e.“

O týden později, při další návštěvě, už jsou plány na záchranu zbytků hospody tytam. Je rozhodnuto: opravu provést nelze, zbytky restaurace půjdou k zemi. Před pár dny sem do Moravské Nové Vsi přijel Andrej Babiš s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, přišli i za ním na jeho dvůr. A bavili se také o chování pojišťoven, které tornádo o síle F4 a rychlosti kolem tří set kilometrů za hodinu berou jako obyčejnou vichřici. „Havlíček slíbil, že s nimi ještě bude jednat, že tohle nejde,“říká Ivan Sečkář.

Se zaměstnanc­i už kvůli neexistují­cí hospodě rozvázal pracovní poměr. „Koronu jsme nějak přežili i se zaměstnanc­i, tuhle pohromu už ale řešit se zaměstnanc­i nejde,“vysvětluje pan Sečkář. „Jediné, co zatím máme, je padesát sedm tisíc, které tady dával na rodinu jako rychlou pomoc

 ??  ?? Průhled vysklenou osmičkou: stalo se to před osmou večer. (Kostelní hodiny v Moravské Nové Vsi)
Průhled vysklenou osmičkou: stalo se to před osmou večer. (Kostelní hodiny v Moravské Nové Vsi)
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic