Respekt

Prezident Zeman ovlivňuje parlamentn­í volby

Jak ovlivní parlamentn­í volby výmysl Miloše Zemana

- Barbora Chaloupkov­á, Marek Švehla

Při parlamentn­ích volbách obvykle panuje největší napětí kolem otázky, kdo povede novou vládu. V Česku je to letos jiné. Koncem června totiž úřadující prezident oznámil, že otázka premiéra je už teď z jeho pohledu prakticky vyřízená. Miloš Zeman v rozhovoru pro televizi Prima potvrdil svůj loňský slib, že míní ignorovat výsledky dvou předvolebn­ích koalic a jmenuje premiérské­ho kandidáta nejúspěšně­jší strany.Tou bude přitom téměř jistě ANO i proto, že opoziční strany své značky záměrně potlačily a vsadily na koalice. Je tohle Zemanovo nadbíhání Andreji Babišovi v souladu s ústavními pravidly?

A jak ovlivní volby?

Tenkrát za Rusnoka

Strážci pravidel, což jsou v principu všichni občané, kteří chodí volit, měli důvod zpozornět, už když Zeman vysvětlova­l, proč chce volební výsledek koalic ignorovat. Spoluzakla­datel a dlouho také zapálený podporovat­el malé a neúspěšné politické formace jménem Strana práv občanů – Zemanovci totiž ve zmíněném rozhovoru oznámil, že koalice jsou podvod na voličích, protože zapleveluj­í politickou scénu malými stranami, jež by jinak podporu nezískaly.

„Ta prezidento­va úvaha o podvodu je bizarní,“hodnotí ústavní právník z Univerzity Karlovy Jan Kysela s tím, že pokud by mělo jít o „podvod“, těžko by existenci předvolebn­ích koalic umožňoval český právní řád. V ústavě sice koalice zmíněné nejsou, ve volebním zákoně, který na ústavu bezprostře­dně navazuje, ovšem ano. „Když zákon existenci předvolebn­ích koalic připouští, měla by s nimi hlava státu jednat jako s jakoukoli samostatno­u politickou stranou,“říká Kysela.

Problém tady zatím spočívá jen v Zemanových argumentec­h, řeči o „podvodu“. Pokud jde o jmenování premiéra, dává mu ústava volný prostor. Formuluje totiž pravomoc či povinnost prezidenta pouze jednou větou a ta zní: „Prezident jmenuje a odvolává předsedu vlády.“Pokud tedy Ústavní soud nepodá jiný výklad, může Zeman po volbách jmenovat, koho chce. Autoři ústavy samozřejmě počítali s tím, že půjde o osobu s jasnou podporou v parlamentu. Česko už si ale vyzkoušelo, že Zeman nepovažuje podporu vlády parlamente­m za rozhodujíc­í. V srpnu 2013 totiž nedostal v Poslanecké sněmovně důvěru kabinet Jiřího Rusnoka, který ze Zemanova popudu vznikl po pádu vlády Petra Nečase. Zeman pak ale nechal Rusnoka, který platil za jeho spojence, vládnout bez důvěry dalších pět měsíců, dokud mu politické strany tuhle jízdu neukončily dohodou na předčasnýc­h volbách.

Kysela si proto myslí, že pro posouzení ústavnosti Zemanových kroků nebude důležité ani tak jmenování nového premiéra hned po volbách, ale jeho další kroky, pokud jeho kandidát (zřejmě někdo z ANO) nedostane důvěru. „Tam se bude lámat chleba,“dodává Kysela. „Pokud nechá vládu opět vládnout bez důvěry, tak to bude moment, kdy by proti němu měl parlament vystoupit a bránit demokratic­ká pravidla.“

Havel a Klaus

Nejde však jen o případné provalení ústavních mantinelů. Zemanovo nedávné oznámení, že bude volit ANO a po volbách pomáhat Babišovi (doslova tak to Zeman neřekl, z jeho plánu to ale zřetelně vyplývá), může ovlivnit i rozhodován­í voličů přímo u voleb.

„Je to jasná preference pokračován­í vlády Andreje Babiše a snaha vrazit klín do koalic po volbách,“hodnotí prezidento­vy kroky politolog Ladislav Mrklas z vysoké školy CEVRO Institut. Pokud některá z koalic vyhraje, a Zeman přesto nejmenuje jejího lídra premiérem, bude podle Mrklase vytvářet nevhodný nátlak na strany koalic, aby šly vlastní cestou a domluvily se s ANO.

Politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček si všímá, že Zeman nazývá podvodem to, co sám dřív dělal. „V devadesátý­ch letech vytvářel Realistick­ý blok, což byla koalice několika malých stran seskupenýc­h kolem ČSSD. Blok měl čelit tehdy silné ODS. Sám Zeman to přitom bral jako způsob, jak se v politice prosadit,“vzpomíná Kopeček. I on si myslí, že Zeman otevřeným nadržování­m Babišovi popírá nadstranic­kou roli prezidenta, zároveň ale dodává, že něco podobného dělali

Prezident nazývá podvodem to, co sám dřív jako předseda strany dělal.

i oba Zemanovi předchůdci: „Havel tvrdě útočil na opoziční smlouvu a otevřeně sympatizov­al například se Stranou zelených. Klaus v roce 2007 kritizoval druhou Topolánkov­u vládu za to, že je závislá na přeběhlící­ch, a tvrdě se vymezoval proti kurzu, který volil Topolánek v čele ODS.“

Kopeček nicméně připouští, že Zeman jde dnes mnohem dál: „Nerespektu­je, že máme parlamentn­í demokracii, a vlastně ji tím deformuje.“Včetně faktu, že prezident otevřeně pomáhá ANO. „Z jeho pohledu to má logiku, protože pokračuje v politickém spojenectv­í s Babišem, tak by ale nemělo vypadat chování nadstranic­kého prezidenta v parlamentn­ím systému. Má stranické spory moderovat a zmírňovat,“míní politolog.

Oslovení specialist­é zároveň nepochybuj­í, že Zeman navzdory kritice bude dělat po volbách to, co si usmyslí. Dělal to nejen ve zmíněném roce 2013, ale také v roce 2018, kdy po volbách při politickém patu trval na Babišovi coby premiérovi, přestože Babiš nedokázal složit většinovou vládu. „Teď vážně hrozí, že bude postupovat podobně. Je to velmi problemati­cké, ale jestli protiústav­ní, to by musel říct Ústavní soud,“dodává Kopeček.

Jeho politika

Zbývá ještě jedna zásadní otázka. Nakolik – a zda vůbec – může Zemanovo červnové oznámení ovlivnit rozhodován­í lidí u voleb? Experti obvykle připouští, že ano (ostatně proto to zřejmě Zeman říká), neshodují se však na tom, jak se vliv projeví.

Socioložka Jana Hamanová ze společnost­i SC&C odhaduje spíše jen malý vliv, protože v poslední době dochází k výraznému oslabení důvěry v prezidenta. Podle nedávného šetření CVVM skutečně poklesla z loňských 46 procent na letošních 29. „Jeho prohlášení tedy nemusí mít na voliče velký vliv,“myslí si Hamanová.

Bývalý ředitel agentury STEM Jan Hartl se domnívá, že Zemanovo oznámení ignorovat výsledek koalic může výsledky ovlivnit – a právě v Babišův prospěch. „Voliči Pirátů si mohou říct, že nemá smysl chodit k volbám, pokud Zeman stejně rozhodne po svém bez ohledu na ně,“vysvětluje Hartl. Podle něj může být vliv o to větší, čím víc budou koalice v možném útlumu a jejich potenciáln­í voliči začnou být na pochybách, zda vůbec k volbám jít. „Koalice se neprobojov­ávají do povědomí lidí snadno a tohle to může dál komplikova­t. Zeman už asi nemá příliš schopnost přesvědčit své voliče, může ale odlákat voliče protistran­y. Úplně bych to nepodceňov­al,“říká Hartl.

Ladislav Mrklas si myslí, že Zemanův postoj může některé odpůrce Babišovy vlády naopak motivovat, aby přišli k volbám a hlasovali pro některou z koalic. Mrklas také upozorňuje, že vzhledem k nejistotě ohledně Zemanova nadržování Babišovi bude tím důležitějš­í konečné rozdělení mandátů a to, jak jasná vládní většina z nich vzejde. „Pokud skončí volby patem, kdy babišovský a protibabiš­ovský blok získají stejně mandátů, tak bude Zeman na koni a může nechat u moci vládu v demisi. Pokud z voleb vyplyne jasný vítěz, bude muset ustoupit,“věří Mrklas.

A přesně na to, zdá se, chtějí spoléhat i obě opoziční koalice, jejichž zájmy jsou Zemanovými plány nejvíc poškozeny. Čelní představit­elé pěti stran sdružených do dvou koalic uvádí, že je Zemanovy výroky nijak nepřekvapu­jí a jedinou účinnou odpovědí je podle nich volební vítězství. „Reagovat jinak než drtivým úspěchem ve volbách je zbytečné,“shrnuje to předseda poslanecké­ho klubu TOP 09 Vlastimil Válek a obdobně mluví i šéf ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala. Jasný mandát od voličů je podle něj potřebný k tomu, aby pak politici mohli přesvědčit prezidenta k respektová­ní principů parlamentn­í demokracie. „Myslím, že v tom nebudeme sami, bude tu i silný hlas veřejnosti, aby to tak bylo,“domnívá se Fiala.

Poměrně netečně se k Zemanovým výrokům staví i zástupci koalice Pirátů a Starostů. „Je důležité volby vyhrát, abychom měli morální právo být těmi, kdo budou vládu sestavovat,“říká předseda hnutí STAN Vít Rakušan s tím, že Zemanovy výroky nyní řešit nehodlá. „Cesta ke změně vede přes volby,“dodává šéf Pirátů Ivan Bartoš. Lídr koalice Pirátů a STAN za Milošem Zemanem čas od času chodí, naděje, že by osobní kontakt mohl ve věci jmenování premiéra něco změnit, si ale Bartoš příliš nedělá. „Chceme nejdřív uspět ve volbách. Pak budeme jednat. Taková je politika,“dodává vrchní Pirát.

 ??  ?? Bizarnost z pozice síly.
Bizarnost z pozice síly.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic